เบอร์มงคล คืออะไร ? คำแนะนำเบื้องต้น ในการเลือกใช้ที่ถูกต้อง

เบอร์มงคลแบ่งออกเป็น 2 หมวดใหญ่ดังนี้ 1.เบอร์มงคลตามคู่เลขศาตร์ คู่เลขใน 7 หลักทุกคู่เลข 5คู่ต้องมลไม่มีคู่เสีย 2.เบอร์มงคลสวยดูตามชุดเลขให้มงคลและร้อยเรียงสวยด้วย วิธีการเลือกเบอร์มงคล เราแบ่งออกเป็น 3 แบบดังนี้ 1.เลือกตามอาชีพ 2.เรือกตามวันเกิด 3.เลือกตามสิ่งที่มุ่งหวัง วิธีเช็คเบอร์มงคล www.toe789.com พร้อมคำทำนายเบอร์ ความหมายคู่เลข เบอร์มงคลประกอบด้วย 3 ค่ายใหญ่ดังนี้ เบอร์มงคลais เบอร์มงคลดีเทค และเบอร์มงคลทรู เป็นต้น

สารบัญ

 1. วิธีเช็คเบอร์มงคล
 2. เบอร์มงคลตามคู่เลขศาตร์ดูอย่างไร
 3. เบอร์มงคลสวยคืออะไร
 4. วิธีเลือกเบอร์มงคลตามวีนเกิด
 5. วิธีเลือกเบอร์มงคลตามสิ่งที่มุ่งหวัง
 6. เบอร์มงคลมีค่ายไหนบ้าง
 7. สรุป

วิธีเช็คเบอร์มงคล

 

โปรแกรมเช็คเบอร์จะแสดงผลอย่างไร ?

 • สีเขียว ถือว่าเป็นเลขมงคลตามศาตร์
 • สีส้ม    ถือว่าเป็นเลขมงคลต้องให้คำแนะนำ
 • สีแดง  ถือว่าเป็นเลขเสียต้องเปลี่ยนด่วน

โปรแกรมเช็คเบอร์จะแบ่งแกรดอย่างไร ?

 • A+ คะแนน 800 ถึง 1000 อยู่นเกณฑ์ ดีเยี่ยม
 • A   คะแนน  700 ถึง 800 อยู่ในเกณฑ์ ดี
 • B   คะแนน  600 ถึง 699 อยู่ในเกณฑ์ พอใช้
 • C   คะแนน  300 ถึง 599 อยู่ในเกณฑ์ ต้องปรับเปลี่ยน
 • D   คะแนน  100 ถึง 299 อยู่ในเกณฑ์ ต้องเปลี่ยนด่วน
 • F  คะแนน   99 ถึง  -1000 อยู่ในเกณฑ์ ต้องเปลี่ยนด่วน

เบอร์มงคลตามคู่เลขศาตร์ดูอย่างไร ?

 • คู่เลขดีมงคลตามศาตร์ประกอบด้วยคู่เลขดังต่อไปนี้

14 15 16 17 19 22 23 24 26 28 29 32 34 35 36 39 41 42 44 45 46 49 51 53 54 55 56 59 61 62 63 64 65 66 69 71 78 79 82 87 88 89 91 92 93 94 95 96 97 98 99 เป็นต้นตามาตร์

 • คู่เลขต้องให้คำแนะนำตามศาตร์มีคู่เลขดังต่อไปนี้

25 52 33 47 74 68 86 เป็นต้นตามาตร์

 • คู่เลขเสียไม่มงคลตามศาตร์ไม่แนะให้ใช้

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 18 20 21 27 30 31 34 37 38 40 43 48 50 57 58 60 67 70 71 72 73 75 76 77 80 81 83 84 85 90 เป็นต้นตามาตร์

เลือกมงคลต้องดูอะไรบ้าง ?

 • คู่เลขให้เหมาะสมกับอาชีพ
 • ดูคู่เลขให้เหมาะสมกับอายุ
 • ดูคู่เลขให้ตรงวันเดือนปีเกิด
 • ดูเลขห้ตรงกับสิ่งที่มุ่งหวัง
 • สุดท้าย ต้องดูให้เหมาะสมกับงบประมานเราด้วยนะ

 

- -

 

หลักการเลือกเบอร์มงคลตามวันเกิดอย่างไร ? 

   คนที่เกิดอาทิตย์

4 คือเลขการงาน 3 คือเลขอำนาจ 7 คือเลขความมังคั่ง 8 คือเลขความรักคนอุปถัมภ์ 2 คือเลขสุขภาพ 1 คือเลขบริวาร 5 คือเลขการงาน 6 คือเลขกาลกินี     

   คนที่เกิดวันจันทร์

7 คือเลขการงาน 4 คือเลขอำนาจ 5 คือเลขความมังคั่ง 6 คือเลขความรักคนอุปถัมภ์ 3 คือเลขสุขภาพ 2 คือเลขบริวาร 8 คือเลขการงาน 1 คือเลขกาลกินี        

   คนที่เกิดวันอังคาร

5 คือเลขการงาน 7 คือเลขอำนาจ 8 คือเลขความมังคั่ง 1 คือเลขความรักคนอุปถัมภ์ 4 คือเลขสุขภาพ 3 คือเลขบริวาร 6 คือเลขการงาน  2 คือเลขกาลกินี 

   คนที่เกิดวันพุทธ

8 คือเลขการงาน 5 คือเลขอำนาจ 6 คือเลขความมังคั่ง 2 คือเลขความรักคนอุปถัมภ์ 7 คือเลขสุขภาพ 4 คือเลขบริวาร 1 คือเลขการงาน 3 คือเลขกาลกินี   

   คนที่เกิดวันพุทธกลางคืน

2 คือเลขการงาน 1 คือเลขอำนาจ 3 คือเลขความมังคั่ง 7 คือเลขความรักคนอุปถัมภ์ 6 คือเลขสุขภาพ 8 คือเลขบริวาร 4 คือเลขการงาน 5 คือเลขกาลกินี 

   คนที่เกิดวันพฤหัสบดี

1 คือเลขการงาน 6 คือเลขอำนาจ 2 คือเลขความมังคั่ง 4 คือเลขความรักคนอุปถัมภ์ 8 คือเลขสุขภาพ 5 คือเลขบริวาร 3 คือเลขการงาน 7 คือเลขกาลกินี 

   คนที่เกิดวันศุกร์

3 คือเลขการงาน 2 คือเลขอำนาจ 4 คือเลขความมังคั่ง 5 คือเลขความรักคนอุปถัมภ์ 1 คือเลขสุขภาพ 6 คือเลขบริวาร 7 คือเลขการงาน 8 คือเลขกาลกินี 

   คนที่เกิดวันเสาร์

6 คือเลขการงาน 8 คือเลขอำนาจ 1 คือเลขความมังคั่ง 3 คือเลขความรักคนอุปถัมภ์ 5 คือเลขสุขภาพ 7 คือเลขบริวาร 2 คือเลขการงาน 4 คือเลขกาลกินี 

   เลขสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 9 ดาวน์พระเกตุ สามารถใช้ได้ทุกวัน

วิธีเลือกเบอร์มงคลตามสิ่งที่มุ่งหวัง

ศาตร์ของตัวเลขและดวงดาวเลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 เมื่อนำมาจับคู่กันจะได้คู่เลข 00-99 และจะส่งผล ส่งพลังออกมาด้านต่างๆ ด้านการงาน  ด้านการการเงิน  ด้านความรัก  ด้านโชคลาภ  ด้านสุขภาพ  ด้านสติปัญญา  และอำนาจบารมี เราจึงสามารถเลือกใช้คู่เลข ให้เหมาะสมกับสิ่งที่มุ่งหวัง อาชีพ อายุ ทั้งนี้คู่ไมได้ส่งผลด้านดีอย่างเดียว ยังมีคู่มิตรส่งพลังด้านบวก คู่สมพลส่งพลังด้านบวก คู่ศัตรตรูส่งพลังด้านลบ เราจึงต้องศึกษาให้ดี ก่อนนำมาใช้

เบอร์มงคลมีค่ายไหนบ้าง ?

 • ais    ค่ายสีเขียว

 • dtac  ค่ายสีฟ้า

 • ture   ค่ายสีแดง

สรุป

หลักการเลือกเบอร์มงคล เบอร์ศาตร์ให้เหมาะสมกับอาชีพ ให้เหมาะสมกับอายุ ให้เหมาะสมกับสิ่ที่มุ่งหวัง และงบประมานของเราด้วย เบอร์มงคลเสริมชีวิตเปลียนดวงเราได้จริง ส่งผลดีและผลเสีย ตามคู่เลขที่เราเลือกมาใช้ ใน 3 เดือน 6เดือน โดยประมาน ทั้งนี้เลือกเบอร์มงคลดีเเล้ว เราต้องทำบุญสวดมนต์เสริมดวงชะตาเราด้วย จะส่งผลใวขึ้น และต้องลงมือทำด้วยนะ

พลังเลขศาตร์ เสริมชีวิต พลิกดวงชะตา

ปรึกษาวางเบอร์ ทำนายเบอร์

ทำนายเบอร์มงคล