เมื่อรหัสฟ้าเปิด ชีวิตก็เปลี่ยนความเก่ง เป็นเรื่องที่ดี แต่ เก่งบวกเฮง ไปไกลกว่า เสมอครับ

การใช้ตัวเลขที่ไม่ตรง “อาชีพ” เป็นเรื่องที่ผิดต้องรู้จักแก่นแท้ “ตัวเลขกับอาชีพ”พื้นฐานข้อมูลสำคัญความรู้ที่ถูกต้องสำคัญคนใช้ตัวเลขตรงอาชีพสำเร็จกว่าคนที่ใช้ตัวเลขตามใจตัวเองทั้ง2คน อาจมีชีวิตเหมือนกันแต่ความ “สำเร็จอาจไม่เท่ากัน”เพราะตัวเลขตรงอาชีพคือพลังสำคัญในชีวิต