เบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย 081

เป็นเบอร์มงคลเจ้าสัวรุ่นเก่า เสริมเรื่องความมั่นคงและความเจริญก้าวหน้า ซึ่งเป็นเบอร์ที่เหมาะสำหรับเจ้าสัวหรือผู้ที่ต้องการเสริมสร้างอำนาจบารมีให้กับตนเอง

ราคา 100000 ขึ้นไป

0816878956

950,000฿

เบอร์ฮกลกซิ่ว 168

0812222168

390,000฿

ช่วงราคาเบอร์

0812289789

290,000฿

ราคา 100000 ขึ้นไป

0812221688

290,000฿

ช่วงราคาเบอร์

0812223444

150,000฿

ช่วงราคาเบอร์

0812246565

95,999฿

ช่วงราคาเบอร์

0812225888

95,999฿

ช่วงราคาเบอร์

0812223666

95,999฿

ช่วงราคาเบอร์

0812227999

95,999฿

เบอร์สวย

0812224666

95,000฿

เบอร์สวย

0812223666

95,000฿

เบอร์สวย

0812223555

95,000฿

ช่วงราคาเบอร์

0812297895

95,000฿

ช่วงราคาเบอร์

0812289456

95,000฿

ช่วงราคาเบอร์

0812242895

95,000฿

ช่วงราคาเบอร์

0812224999

95,000฿

เบอร์มงคล

0812245656

95,000฿

เบอร์มงคลมังกรท้าย 789

0812239789

95,000฿

เบอร์เจ้าสัว 081

0812265456

95,000฿

เบอร์เจ้าสัว 081

0812246556

95,000฿

เบอร์เจ้าสัว 081

0812245665

95,000฿

เบอร์เจ้าสัว 081

0812245456

95,000฿

เบอร์เจ้าสัว 081

0812242442

95,000฿

ราคา 100000 ขึ้นไป

0812235456

95,000฿

เบอร์เจ้าสัว 081

0812226565

95,000฿

เบอร์เจ้าสัว 081

0812224545

95,000฿

เบอร์เจ้าสัว 081

0812265656

95,000฿

เบอร์มงคล

0812245656

95,000฿

เบอร์เจ้าสัว 081

0812224289

95,000฿

เบอร์เจ้าสัว 081

0812224666

95,000฿

ราคา 100000 ขึ้นไป

0812221999

95,000฿

เบอร์เจ้าสัว 081

0812229888

95,000฿

เบอร์เจ้าสัว 081

0812223555

95,000฿

เบอร์เจ้าสัว 081

0812225444

95,000฿

ราคา 100000 ขึ้นไป

0812226444

95,000฿

ช่วงราคาเบอร์

0812242456

95,000฿

ช่วงราคาเบอร์

0812229666

95,000฿

ช่วงราคาเบอร์

0812116888

95,000฿

ราคา 100000 ขึ้นไป

0812228666

95,000฿

ราคา 100000 ขึ้นไป

0812299222

95,000฿

เบอร์เจ้าสัว 081

0812262456

65,999฿

เบอร์เจ้าสัว 081

0812282456

65,999฿

ช่วงราคาเบอร์

0812292456

65,999฿

ช่วงราคาเบอร์

0812228789

65,000฿

เบอร์สวย

0812226555

65,000฿

ช่วงราคาเบอร์

0812289465

65,000฿

ช่วงราคาเบอร์

0812289365

65,000฿

ช่วงราคาเบอร์

0812289356

65,000฿

ช่วงราคาเบอร์

0812228989

65,000฿

ช่วงราคาเบอร์

0812228889

65,000฿

ช่วงราคาเบอร์

0812228789

65,000฿

ราคา 65000

0812224565

65,000฿

ราคา 65000

0812299998

65,000฿

เบอร์จักรพรรดิ 59 95

0812229995

65,000฿

เบอร์จักรพรรดิ 59 95

0812229955

65,000฿

เบอร์จักรพรรดิ 59 95

0812225995

65,000฿

เบอร์จักรพรรดิ 59 95

0812225959

65,000฿

เบอร์จักรพรรดิ 59 95

0812229595

65,000฿

เบอร์จักรพรรดิ 59 95

0812229559

65,000฿

ช่วงราคาเบอร์

0812296565

65,000฿

ช่วงราคาเบอร์

0812266556

65,000฿

เบอร์เจ้าสัว 081

0812265665

65,000฿

เบอร์เจ้าสัว 081

0812241456

65,000฿

เบอร์เจ้าสัว 081

0812236556

65,000฿

เบอร์เจ้าสัว 081

0812236456

65,000฿

เบอร์เจ้าสัว 081

0812235665

65,000฿

เบอร์เจ้าสัว 081

0812226555

65,000฿

เบอร์สวย

0812298989

65,000฿

ราคา 65000

0812232456

65,000฿

ช่วงราคาเบอร์

0812221666

65,000฿

ช่วงราคาเบอร์

0812255222

65,000฿

เบอร์เจ้าสัว 081

0812266222

65,000฿

ช่วงราคาเบอร์

0812277222

65,000฿

ช่วงราคาเบอร์

0812294999

39,999฿

ราคา 39000

0812197999

39,999฿

ราคา 39000

0812195999

39,999฿

ราคา 39000

0812193999

39,999฿

ช่วงราคาเบอร์

0812293999

39,999฿

ราคา 39000

0812196999

39,999฿

ราคา 39000

0812192999

39,999฿

ช่วงราคาเบอร์

0812269595

39,999฿

ช่วงราคาเบอร์

0812288789

39,000฿

ช่วงราคาเบอร์

0812299889

39,000฿

ช่วงราคาเบอร์

0812297899

39,000฿

ช่วงราคาเบอร์

0812289665

39,000฿

ช่วงราคาเบอร์

0812289656

39,000฿

ช่วงราคาเบอร์

0812289556

39,000฿

ช่วงราคาเบอร์

0812289265

39,000฿

ช่วงราคาเบอร์

0812288789

39,000฿

ช่วงราคาเบอร์

0812287899

39,000฿

ช่วงราคาเบอร์

0812288789

39,000฿

ราคา 39000

0812246456

39,000฿

ช่วงราคาเบอร์

0812244565

39,000฿

ราคา 39000

0812229898

39,000฿

ช่วงราคาเบอร์

0812299456

39,000฿

ช่วงราคาเบอร์

0812296556

39,000฿

ช่วงราคาเบอร์

0812295665

39,000฿

ช่วงราคาเบอร์

0812295656

39,000฿

ช่วงราคาเบอร์

0812269456

39,000฿

เบอร์เจ้าสัว 081

0812244456

39,000฿

เบอร์เจ้าสัว 081

0812239456

39,000฿

เบอร์สวย

0812191999

39,000฿

ช่วงราคาเบอร์

0812224888

39,000฿

ราคา 39000

0812194999

39,000฿

ช่วงราคาเบอร์

0812299955

39,000฿

ราคา 39000

0812299555

39,000฿

ช่วงราคาเบอร์

0812265959

35,999฿

เบอร์มงคล

0812236565

35,000฿

ช่วงราคาเบอร์

0812235959

35,000฿

ราคา 39000

0812299595

35,000฿

เบอร์เจ้าสัว 081

0812239595

35,000฿

เบอร์เจ้าสัว 081

0812296456

19,000฿

ช่วงราคาเบอร์

0812295456

19,000฿

ช่วงราคาเบอร์

0812294456

19,000฿

ช่วงราคาเบอร์

0812291456

19,000฿

เบอร์เจ้าสัว 081

0812264456

19,000฿

เบอร์เจ้าสัว 081

0812261456

19,000฿

เบอร์เจ้าสัว 081

0812249456

19,000฿
สินค้าหมดแล้ว

เบอร์เจ้าสัว 081

0812266456


เบอร์เจ้าสัวที่ขึ้นต้นด้วย 081

เบอร์เจ้าสัวที่ขึ้นต้นด้วย 081 มักจะมีความหมายดีในเรื่องความมั่นคงและความเจริญก้าวหน้า นี่คือ 5 ข้อที่อธิบายถึงความหมายและความสำคัญของเบอร์นี้:

 • ความมั่นคงทางการเงิน:
  เบอร์ที่ขึ้นต้นด้วย 081 มีความหมายเกี่ยวกับความมั่นคงทางการเงินและความมั่งคั่ง ช่วยเสริมดวงให้ผู้ใช้งานมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและสามารถจัดการกับทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน:
  เลข 081 ยังเชื่อว่าช่วยเสริมความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงาน ทำให้ผู้ใช้งานมีโอกาสในการเติบโตและก้าวหน้าในสายอาชีพ มีโอกาสได้รับการโปรโมทและได้รับความเคารพจากผู้ร่วมงาน
 • การมีอำนาจและบารมี:
  เลขนี้ช่วยเสริมให้ผู้ใช้งานมีอำนาจบารมีและเป็นที่ยอมรับในสังคม ช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้ดูน่าเชื่อถือและเป็นผู้นำที่มีความสามารถ
 • ความสัมพันธ์ที่ดี:
  เบอร์นี้ยังช่วยเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ใช้งานกับคนรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นในครอบครัว เพื่อนฝูง หรือเพื่อนร่วมงาน ทำให้มีความสุขในชีวิตส่วนตัวและชีวิตการงาน
 • ความสงบและความสุขในชีวิต:
  เลข 081 ช่วยเสริมให้ชีวิตมีความสงบสุข และช่วยลดความเครียดและปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ทำให้ผู้ใช้งานมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขและความสมดุล

การเลือกเบอร์โทรศัพท์ที่เป็นมงคล เช่น เบอร์ที่ขึ้นต้นด้วย 081 จะช่วยเสริมดวงและเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในชีวิตและการงาน อย่างไรก็ตาม การใช้เบอร์มงคลควรพิจารณาให้เหมาะสมกับดวงชะตาและความต้องการส่วนบุคคลด้วย

เบอร์เจ้าสัว

081