เลขเสริมด้านการเงิน คือเลขอะไรบ้าง

กลุ่มเลขศาตร์ที่ส่งเสริม ด้านการเงิน คือ เลขที่ส่งเสริมความมั่งคั่ง ทางด้านการเงิน หรือ เลขที่ส่งเสริมธุรกิจให้ปัง ส่งเสริมธุรกิจให้เจริญก้าวหน้า ทางด้านการเงินให้มีความราบรื่นและดึงดูดทรัพย์ ดึงดูดเงิน ดึงดูดโชค มาให้ผู้ที่ใช้เลขนี้ มีความราบรื่นและสำเร็จง่ายเรามาดูกันว่ามีเลขอะไรบ้าง

สารบัญ

1.คู่เลขที่เสริมด้านการเงินมีอะไรบ้าง

 • เลขศาตร์มงคล 24-42
 • เลขศาตร์มงคล 36-63
 • เลขศาตร์มงคล 45-54
 • เลขศาตร์มงคล 46-64
 • เลขศาตร์มงคล 56-65
 • เลขศาตร์มงคล 66
 • เลขศาตร์มงคล 78-87
 • เลขศาตร์มงคล 88

2.ไตรเลขอะไรที่ส่งเสริมด้านการเงิน

 • เลขศาตร์มงคล 156 165 651
 • เลขศาตร์มงคล 289 829 928
 • เลขศาตร์มงคล 356 365 653
 • เลขศาตร์มงคล 456 465 654
 • เลขศาตร์มงคล 789 879 987
 • เลขศาตร์มงคล 956 659 965

บทสวดเสริมชีวิต ทำได้ต่อเนื่อง 21 วันชีวิตจะดีขึ้น

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ.(๓ จบ)

นะโมพุทธายะ, พระพุทธะไตรรัตนะญาณ,
มะณีนพรัตน์, สีสะหัสสะ สุธรรมา,
พุทโธ ธัมโม สังโฆ, ยะธาพุทโมนะ,
พุทธะบูชา ธัมมะบูชา สังฆะบูชา,
อัคคีทานัง วะรังคันธัง, สีวะลี จะ มะหาเถรัง,
อะหัง วันทามิ ทูระโต, อะหัง วันทามิ ธาตุโย,
อะหัง วันทามิ สัพพะโส, พุทธะ ธัมมะ สังฆะ ปูเชมิ.

3.ขุนคลังเลขศาตร์ 4 ตัวส่งเสริมการเงิน

 • เลขศาตร์มงคล 2456
 • เลขศาตร์มงคล 2465
 • เลขศาตร์มงคล 4565
 • เลขศาตร์มงคล 2895
 • เลขศาตร์มงคล 4289
 • เลขศาตร์มงคล 5656
 • เลขศาตร์มงคล 6395
 • เลขศาตร์มงคล 7895
 • เลขศาตร์มงคล 8789
 • เลขศาตร์มงคล 9789