เบอร์มงคลตามวันเกิด ดูอย่างไร?

เบอร์มงคลตามวันเกิด ว่ากันว่า เลขเสริมดวงแต่ละวัน จะให้โชคแตกต่างกัน พลังของแต่ละตัวเลข จะส่งผล ตามคนที่เกิดวันนั้นๆ เบอร์มงคลเองก็เช่น ที่ต้องดูตามวันเกิด จึงจะเสริมดวงด้วย เบอร์มงคลได้นั้นเอง ศาสตร์ของตัวเลข นับว่ามีบทบาท

สำคัญมากสำหรับผู้ที่มีความเชื่อในเรื่องของตัวเลข หากมีเบอร์มงคล หรือ ผลรวมเบอร์โทรศัพท์ มีเลขที่ดี วันนี้ TOE789 เลยได้นำ วิธีเลือกเบอร์มงคล ตามวันเกิด มาฝากกัน ไปดูกันเลยว่ามีอะไรบ้าง

สารบัญ

ทํานายเบอร์โทรศัพท์ ตามวันเกิดฟรี Toe789

เบอร์มงคลตามวันเกิด คืออะไร

เบอร์มงคลตามวันเกิด คือ เป็นแนวคิดที่มีพื้นฐานมาจากหลักของโหราศาสตร์และตัวเลขนิยม (Numerology) ซึ่งเชื่อว่าตัวเลขที่สัมพันธ์กับบุคคลสามารถมีอิทธิพลต่อชีวิตและโชคชะตาได้ โดยปกติแล้ว เบอร์มงคลจะถูกคำนวณขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น วันเกิด และหมายเลขที่เชื่อว่านำโชคหรือมีความหมายดีตามความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขนั้นๆ

การเลือกเบอร์มงคลโดยพิจารณาจากวันเดือนปีเกิดมักจะต้องพิจารณาถึงหลายๆ องค์ประกอบดังนี้:

 • วิเคราะห์ตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับวันเดือนปีเกิด: ใช้วัน เดือน และปีเกิดในการหาตัวเลขที่เกี่ยวข้อง เช่น รวมเลขจากวันเดือนปีเกิดเพื่อให้ได้เลขชีวิต (Life Path Number) ซึ่งสะท้อนถึงบุคลิกภาพและเส้นทางชีวิต
 • หมายเลขนำโชค: ค้นหาหมายเลขที่เชื่อว่าจะนำโชคหรือมีความหมายดีเช่น หมายเลขที่สัมพันธ์กับความร่ำรวย สุขภาพดี หรือความสำเร็จในอาชีพ
 • หลีกเลี่ยงหมายเลขที่ถือว่าไม่ดี: บางความเชื่อมีหมายเลขที่ถือว่านำโชคร้าย ควรหลีกเลี่ยงเลขเหล่านี้ในการเลือกเบอร์โทรศัพท์ปรับเบอร
 • โทรศัพท์ให้เหมาะสม: หากมีเบอร์ที่คุณชอบและต้องการปรับให้เป็นมงคล อาจใช้วิธีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย เช่น เพิ่มหรือลดเลขบางตัว

การคำนวณหมายเลขนำโชคตามวันเดือนปีเกิดนั้นสามารถทำได้โดยใช้สูตรทางเลขคณิตง่ายๆ และบ่อยครั้งก็จะมีการใช้โปรแกรมหรือแอพพลิเคชันที่ช่วยในการคำนวณเพื่อความสะดวกสบายและแม่นยำมากขึ้น.

เลขมงคลตามวันเกิด

การดูกำลังเลขตามวันเกิดและการเลือกเบอร์มงคลจริงๆ มีหลายวิธีและเทคนิค ซึ่งอาจรวมถึงความรู้เกี่ยวกับคู่เลขและเลขประจำวันเกิด ที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกเบอร์โทรศัพท์เพื่อนำโชคและความสำเร็จมาให้ นี่คือหลักการพื้นฐานบางส่วนที่คุณอาจใช้:

1. เลขประจำวันเกิด
เลขชีวิต (Life Path Number): นี่คือเลขที่ได้จากการรวมวัน เดือน และปีเกิดของคุณลงไปสู่เลขหลักเดียว (หรือหลัก Master Numbers 11, 22, 33) ซึ่งเป็นตัวแทนของเส้นทางชีวิตและบุคลิกภาพที่ศักยภาพของคุณ
ตัวอย่างการคำนวณ: ถ้าเกิดวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 1990 (23/02/1990), คุณจะคำนวณเป็น 2+3+0+2+1+9+9+0 = 26 → 2+6 = 8. เลขชีวิตของคุณคือ 8.
2. คู่เลขและความหมาย
บางเลขมีความหมายเฉพาะตัวที่ถูกตีความว่านำโชคหรือมีพลังบวก ตัวอย่างเช่น:
เลข 8: โชคลาภ, ความมั่งคั่ง
เลข 9: เลขแห่งการเสร็จสิ้น, เลขที่มีพลัง
คู่เลข: การมีตัวเลขซ้ำกันบ่อยๆ เช่น 11, 22, 33 มักถือว่าเป็น Master Numbers ที่มีพลังพิเศษ
3. การหลีกเลี่ยงเลขที่ถือว่าไม่ดี
ในบางวัฒนธรรม, เช่น วัฒนธรรมจีน, เลข 4 ถือว่าเป็นเลขที่ไม่ดีเพราะออกเสียงคล้ายกับคำว่า “ตาย” ในขณะที่เลข 8 ถือว่าเป็นเลขที่นำโชคดีเพราะออกเสียงคล้ายกับคำว่า “ร่ำรวย”
4. การปรับเบอร์ให้เหมาะสม
คุณอาจต้องการเลือกหรือปรับเลขท้ายของเบอร์โทรศัพท์ให้สอดคล้องกับเลขชีวิตหรือเลขนำโชค เช่น หากเลขชีวิตของคุณคือ 8 คุณอาจต้องการเบอร์ที่มีเลข 8 ปรากฏอยู่บ่อยๆ

การเลือกเบอร์โทรศัพท์ที่มงคลตามวันเดือนปีเกิดเป็นการผสมผสานระหว่างหลักการโหราศาสตร์และตัวเลขนิยม เพื่อช่วยให้คุณได้เบอร์ที่ไม่เพียงแต่ดีต่อการใช้งานแต่ยังมีความหมายเฉพาะที่เชื่อกันว่าสามารถนำโชคลาภมาให้ได้.

ดูกำลังเลขตามวันเกิด

การเลือกเบอร์มงคลควรมีความรู้พื้นฐานบ้างเรื่องคู่เลขและเลขประจำวันเกิดเพื่อจะได้เป็นความรู้ พอไปเลือกเบอร์จะได้เลขที่เหมาะสม

1.ตัวเลขสำหรับคนเกิดวันจันทร์ 

 • 7 คือการเงิน

 • 4 คืออำนาจ

 • 5 คือความมั่นคง

 • 6 คือความรักคนอุปถัมภ์

 • 3 คือสุขภาพความเป็นอยู่

 • 2 คือบริวาร

 • 8 คือการงาน

 • 1 กาลกิณี

ตัวเลขสำหรับคนเกิดวันจันทร์ตามที่คุณระบุมามีความหมายเฉพาะดังนี้:

 • เลข 7 – การเงิน: เลข 7 มักเชื่อมโยงกับความลึกลับและการค้นหาความรู้ ในบริบทของการเงิน, เลขนี้อาจหมายถึงการค้นหาโอกาสการเงินใหม่ๆ และการทำความเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับการจัดการเงินของตนเองได้อย่างดี.
 • เลข 4 – อำนาจ: เลข 4 เกี่ยวข้องกับความมั่นคง, ความเป็นระเบียบ และการสร้างฐานที่แข็งแกร่ง ดังนั้นในเรื่องของอำนาจ, เลขนี้อาจหมายถึงการสร้างอำนาจหรืออิทธิพลในสภาพแวดล้อมที่มั่นคงและถาวร.
 • เลข 5 – ความมั่นคง: เลข 5 สื่อถึงการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัว ในบริบทของความมั่นคง, เลขนี้อาจแสดงถึงความสามารถในการปรับตัวเพื่อรักษาความมั่นคงไม่ว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร.
 • เลข 6 – ความรัก, คนอุปถัมภ์: เลข 6 มีความเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบและการดูแล สำหรับความรักและการมีคนอุปถัมภ์, เลขนี้สามารถหมายถึงการได้รับความรักและการสนับสนุนจากผู้อื่น.
 • เลข 3 – สุขภาพความเป็นอยู่: เลข 3 อาจเชื่อมโยงกับการสื่อสารและการแสดงออก ซึ่งอาจหมายถึงสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีเมื่อมีการสื่อสารที่ดีและการแสดงออกทางอารมณ์ที่เข้มแข็ง.
 • เลข 2 – บริวาร: เลข 2 เกี่ยวข้องกับความสมดุล, ความเป็นพาร์ทเนอร์, และความสัมพันธ์ มันสามารถหมายถึงความสามารถในการมีบริวารหรือผู้ติดตามที่มีความสัมพันธ์ที่ดีและแข็งแรง.
 • เลข 8 – การงาน: เลข 8 เชื่อมโยงกับความสำเร็จและความมั่งคั่งในการงาน มันหมายถึงความสำเร็จและความก้าวหน้าในอาชีพที่สามารถนำพาไปสู่ความมั่งคั่งได้.
 • เลข 1 – กาลกิณี: ในหลายวัฒนธรรม เลข 1 หมายถึงการเริ่มต้นใหม่และการเป็นผู้นำ ในความหมายของกาลกิณี, เลขนี้อาจหมายถึงการเผชิญหน้ากับอุปสรรคหรือความท้าทายที่ต้องใช้ความกล้าหาญและการเป็นผู้นำในการเอาชนะ.

แต่ละตัวเลขมีความหมายที่เฉพาะเจาะจงและสามารถใช้เพื่อนำโชคหรือเพิ่มพูนพลังในด้านต่างๆ ของชีวิต โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่เกิดในวันจันทร์.

2.ตัวเลขสำหรับคนเกิดวันอังคาร

 • 5 คือการเงิน

 • 7 คืออำนาจ

 • 8 คือความมั่นคง

 • 1 คือความรักคนอุปถัมภ์

 • 4 คือสุขภาพความเป็นอยู่

 • 3 คือบริวาร

 • 6 คือการงาน

 • 2 กาลกิณี

สำหรับคนเกิดวันอังคารตามโหราศาสตร์ไทย แต่ละตัวเลขมีความหมายดังนี้:

 • 5 การเงิน: หมายถึงโอกาสและความเคลื่อนไหวในเรื่องการเงิน สะท้อนถึงการไหลเวียนและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ
 • 7 อำนาจ: ตัวเลขนี้เชื่อมโยงกับอำนาจและความเป็นผู้นำ อาจหมายถึงการได้รับอิทธิพลหรือความสามารถในการควบคุมสถานการณ์
 • 8 ความมั่นคง: สัญลักษณ์ของความมั่นคง ทั้งในเรื่องการเงินและอารมณ์ แสดงถึงการมีฐานะที่แข็งแกร่ง
 • 1 ความรัก คนอุปถัมภ์: หมายถึงการมีความรักที่สำคัญ รวมถึงการได้รับการสนับสนุนหรือการอุปถัมภ์จากผู้อื่น
 • 4 สุขภาพ ความเป็นอยู่: ตัวเลขนี้เกี่ยวข้องกับสุขภาพและสภาพการณ์ที่ดีของการใช้ชีวิต หมายถึงความมั่นคงทางกายและใจ
 • 3 บริวาร: ตัวเลขนี้แสดงถึงผู้คนหรือความสัมพันธ์ที่สนับสนุน บ่งบอกถึงเครือข่ายทางสังคมหรือครอบครัว
 • 6 การงาน: สื่อถึงโอกาสในอาชีพหรือการทำงาน รวมถึงการเติบโตและการพัฒนาทางอาชีพ
 • 2 กาลกิณี: หมายถึงอุปสรรคหรือเหตุการณ์ที่อาจส่งผลเสีย มักเกี่ยวข้องกับความท้าทายที่ต้องเผชิญ

แต่ละตัวเลขมีความหมายที่สามารถช่วยให้คนเกิดวันอังคารเข้าใจและนำไปใช้ในการปรับปรุงหรือพัฒนาชีวิตในด้านต่างๆได้.

3.ตัวเลขสำหรับคนเกิดวันพุธ

 • 8 คือการเงิน

 • 5 คืออำนาจ

 • 6 คือความมั่นคง

 • 2 คือความรักคนอุปถัมภ์

 • 7 คือสุขภาพความเป็นอยู่

 • 4 คือบริวาร

 • 1 คือการงาน

 • 3 กาลกิณี

สำหรับคนเกิดวันพุธตามโหราศาสตร์ไทย แต่ละตัวเลขมีความหมายดังนี้:

 • 8 การเงิน: ตัวเลขนี้เกี่ยวข้องกับโอกาสในการเงิน แสดงถึงความสำเร็จและการไหลเวียนของทรัพย์สิน
 • 5 อำนาจ: หมายถึงอำนาจและความเป็นผู้นำ สะท้อนถึงความมีอิทธิพลและการควบคุมสถานการณ์
 • 6 ความมั่นคง: แทนความมั่นคงทางการเงินและอารมณ์ สื่อถึงความปลอดภัยและการมีฐานะที่แข็งแกร่ง
 • 2 ความรัก คนอุปถัมภ์: ตัวเลขนี้แสดงถึงความรักและการได้รับการสนับสนุนจากผู้อื่น
 • 7 สุขภาพ ความเป็นอยู่: เกี่ยวข้องกับสุขภาพและสภาพการณ์ที่ดีในชีวิตประจำวัน สะท้อนถึงการมีชีวิตที่มีสุขภาพดี
 • 4 บริวาร: แสดงถึงเครือข่ายสังคมและครอบครัว หมายถึงคนรอบข้างที่สนับสนุน
 • 1 การงาน: สื่อถึงโอกาสในการทำงาน และการเติบโตทางอาชีพ
 • 3 กาลกิณี: ตัวเลขนี้หมายถึงอุปสรรคหรือความท้าทายที่อาจเกิดขึ้น บ่งบอกถึงเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบเชิงลบ

แต่ละตัวเลขมีความหมายที่ช่วยให้คนเกิดวันพุธเข้าใจและใช้เพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาชีวิตในด้านต่างๆ.

4.ตัวเลขสำหรับคนเกิดพุธกลางคืน

 • 2 คือการเงิน

 • 1 คืออำนาจ

 • 3 คือความมั่นคง

 • 7 คือความรักคนอุปถัมภ์

 • 6 คือสุขภาพความเป็นอยู่

 • 8 คือบริวาร

 • 4 คือการงาน

 • 5 กาลกิณี

สำหรับคนเกิดวันพุธกลางคืนตามโหราศาสตร์ไทย แต่ละตัวเลขมีความหมายดังนี้:

 • 2 การเงิน: ตัวเลขนี้แสดงถึงโอกาสทางการเงิน รวมถึงความสำเร็จและความไหวพริบในการจัดการทรัพยากร
 • 1 อำนาจ: หมายถึงความเป็นผู้นำและการครอบครองอำนาจ ตัวเลขนี้เน้นย้ำถึงความสำคัญในการควบคุมและการตัดสินใจ
 • 3 ความมั่นคง: สื่อถึงความมั่นคงทั้งในเรื่องการเงินและอารมณ์ แสดงถึงความปลอดภัยและการมีฐานะที่แข็งแกร่ง
 • 7 ความรัก คนอุปถัมภ์: หมายถึงความรักและการได้รับการสนับสนุนจากผู้อื่น รวมถึงความสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลต่อชีวิต
 • 6 สุขภาพ ความเป็นอยู่: เกี่ยวข้องกับสุขภาพและสภาพการณ์ที่ดีในชีวิตประจำวัน ตัวเลขนี้บ่งบอกถึงการดูแลรักษาตนเองอย่างดี
 • 8 บริวาร: แสดงถึงเครือข่ายสังคมและครอบครัว หมายถึงคนรอบข้างที่มีบทบาทสนับสนุน
 • 4 การงาน: สื่อถึงโอกาสในการทำงาน และการเติบโตทางอาชีพ
 • 5 กาลกิณี: ตัวเลขนี้หมายถึงอุปสรรคหรือความท้าทายที่อาจเกิดขึ้น บ่งบอกถึงเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบเชิงลบต่อชีวิต

แต่ละตัวเลขมีความหมายที่สามารถช่วยให้คนเกิดวันพุธกลางคืนเข้าใจและนำไปใช้ในการปรับปรุงหรือพัฒนาชีวิตในด้านต่างๆ.

เบอร์ มงคล ตาม วัน เกิด วัน พฤหัส

5.ตัวเลขสำหรับคนเกิดวันพฤหัส

 • 1 คือการเงิน

 • 6 คืออำนาจ

 • 2 คือความมั่นคง

 • 4 คือความรักคนอุปถัมภ์

 • 8 คือสุขภาพความเป็นอยู่

 • 5 คือบริวาร

 • 3 คือการงาน

 • 7 กาลกิณี

สำหรับคนเกิดวันพฤหัสบดีตามโหราศาสตร์ไทย แต่ละตัวเลขมีความหมายดังนี้:

 • 1 การเงิน: ตัวเลขนี้เกี่ยวข้องกับโอกาสในการเงิน หมายถึงความสำเร็จและการเติบโตทางการเงิน
 • 6 อำนาจ: สื่อถึงอำนาจและความเป็นผู้นำ ตัวเลขนี้เน้นย้ำถึงการครอบครองอิทธิพลและการตัดสินใจ
 • 2 ความมั่นคง: แทนความมั่นคงทางการเงินและอารมณ์ หมายถึงความปลอดภัยและการมีฐานะที่แข็งแกร่ง
 • 4 ความรัก คนอุปถัมภ์: ตัวเลขนี้แสดงถึงความรักและการได้รับการสนับสนุนจากผู้อื่น รวมถึงความสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลต่อชีวิต
 • 8 สุขภาพ ความเป็นอยู่: เกี่ยวข้องกับสุขภาพและสภาพการณ์ที่ดีในชีวิตประจำวัน บ่งบอกถึงการดูแลรักษาตนเองอย่างดี
 • 5 บริวาร: แสดงถึงเครือข่ายสังคมและครอบครัว หมายถึงคนรอบข้างที่มีบทบาทสนับสนุน
 • 3 การงาน: สื่อถึงโอกาสในการทำงาน และการเติบโตทางอาชีพ
 • 7 กาลกิณี: ตัวเลขนี้หมายถึงอุปสรรคหรือความท้าทายที่อาจเกิดขึ้น บ่งบอกถึงเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบเชิงลบต่อชีวิต

แต่ละตัวเลขมีความหมายที่ช่วยให้คนเกิดวันพฤหัสบดีเข้าใจและใช้เพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาชีวิตในด้านต่างๆ.

เบอร์ มงคล ตาม วัน เกิด วัน ศุกร์

6.ตัวเลขสำหรับคนเกิดวันศุกร์

 • 3 คือการเงิน

 • 2 คืออำนาจ

 • 4 คือความมั่นคง

 • 5 คือความรักคนอุปถัมภ์

 • 1 คือสุขภาพความเป็นอยู่

 • 6 คือบริวาร

 • 7 คือการงาน

 • 8 กาลกิณี

สำหรับคนเกิดวันศุกร์ตามโหราศาสตร์ไทย แต่ละตัวเลขมีความหมายดังนี้:

 • 3 การเงิน: ตัวเลขนี้เกี่ยวข้องกับโอกาสทางการเงิน หมายถึงความสำเร็จและการไหลเวียนของทรัพย์สิน
 • 2 อำนาจ: สื่อถึงอำนาจและความเป็นผู้นำ ตัวเลขนี้เน้นย้ำถึงการครอบครองอิทธิพลและการตัดสินใจ
 • 4 ความมั่นคง: แทนความมั่นคงทางการเงินและอารมณ์ หมายถึงความปลอดภัยและการมีฐานะที่แข็งแกร่ง
 • 5 ความรัก คนอุปถัมภ์: ตัวเลขนี้แสดงถึงความรักและการได้รับการสนับสนุนจากผู้อื่น รวมถึงความสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลต่อชีวิต
 • 1 สุขภาพ ความเป็นอยู่: เกี่ยวข้องกับสุขภาพและสภาพการณ์ที่ดีในชีวิตประจำวัน บ่งบอกถึงการดูแลรักษาตนเองอย่างดี
 • 6 บริวาร: แสดงถึงเครือข่ายสังคมและครอบครัว หมายถึงคนรอบข้างที่มีบทบาทสนับสนุน
 • 7 การงาน: สื่อถึงโอกาสในการทำงาน และการเติบโตทางอาชีพ
 • 8 กาลกิณี: ตัวเลขนี้หมายถึงอุปสรรคหรือความท้าทายที่อาจเกิดขึ้น

บ่งบอกถึงเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบเชิงลบต่อชีวิต
แต่ละตัวเลขมีความหมายที่สามารถช่วยให้คนเกิดวันศุกร์เข้าใจและใช้เพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาชีวิตในด้านต่างๆ.

เบอร์ มงคล ตาม วัน เกิด วัน เสาร์

7.ตัวเลขสำหรับคนเกิดวันเสาร์

 • 6 คือการเงิน

 • 8 คืออำนาจ

 • 1 คือความมั่นคง

 • 3 คือความรักคนอุปถัมภ์

 • 5 คือสุขภาพความเป็นอยู่

 • 7 คือบริวาร

 • 2 คือการงาน

 • 4 กาลกิณี

สำหรับคนเกิดวันเสาร์ตามโหราศาสตร์ไทย แต่ละตัวเลขมีความหมายดังนี้:

 • 6 การเงิน: ตัวเลขนี้เกี่ยวข้องกับโอกาสในการเงิน หมายถึงความสำเร็จและการไหลเวียนของทรัพย์สิน
 • 8 อำนาจ: สื่อถึงอำนาจและความเป็นผู้นำ ตัวเลขนี้เน้นย้ำถึงการครอบครองอิทธิพลและการตัดสินใจ
 • 1 ความมั่นคง: แทนความมั่นคงทางการเงินและอารมณ์ หมายถึงความปลอดภัยและการมีฐานะที่แข็งแกร่ง
 • 3 ความรัก คนอุปถัมภ์: ตัวเลขนี้แสดงถึงความรักและการได้รับการสนับสนุนจากผู้อื่น รวมถึงความสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลต่อชีวิต
 • 5 สุขภาพ ความเป็นอยู่: เกี่ยวข้องกับสุขภาพและสภาพการณ์ที่ดีในชีวิตประจำวัน บ่งบอกถึงการดูแลรักษาตนเองอย่างดี
 • 7 บริวาร: แสดงถึงเครือข่ายสังคมและครอบครัว หมายถึงคนรอบข้างที่มีบทบาทสนับสนุน
 • 2 การงาน: สื่อถึงโอกาสในการทำงาน และการเติบโตทางอาชีพ
 • 4 กาลกิณี: ตัวเลขนี้หมายถึงอุปสรรคหรือความท้าทายที่อาจเกิดขึ้น บ่งบอกถึงเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบเชิงลบต่อชีวิต

แต่ละตัวเลขมีความหมายที่สามารถช่วยให้คนเกิดวันเสาร์เข้าใจและใช้เพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาชีวิตในด้านต่างๆ..

เบอร์ มงคล ตาม วัน เกิด วัน อาทิตย์

8.ตัวเลขสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์

 • 4 คือการเงิน

 • 3 คืออำนาจ

 • 7 คือความมั่นคง

 • 8 คือความรักคนอุปถัมภ์

 • 2 คือสุขภาพความเป็นอยู่

 • 1 คือบริวาร

 • 5 คือการงาน

 • 6 กาลกิณี

 • หมายเลข 9 ใช้ได้กับทุกคน

 • ควรหลีกเลี่ยงเลข  0

สำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ตามโหราศาสตร์ไทย แต่ละตัวเลขมีความหมายดังนี้:

 • 4 การเงิน: ตัวเลขนี้เกี่ยวข้องกับโอกาสทางการเงิน หมายถึงความสำเร็จและการไหลเวียนของทรัพย์สิน
 • 3 อำนาจ: สื่อถึงอำนาจและความเป็นผู้นำ ตัวเลขนี้เน้นย้ำถึงการครอบครองอิทธิพลและการตัดสินใจ
 • 7 ความมั่นคง: แทนความมั่นคงทางการเงินและอารมณ์ หมายถึงความปลอดภัยและการมีฐานะที่แข็งแกร่ง
 • 8 ความรัก คนอุปถัมภ์: ตัวเลขนี้แสดงถึงความรักและการได้รับการสนับสนุนจากผู้อื่น รวมถึงความสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลต่อชีวิต
 • 2 สุขภาพ ความเป็นอยู่: เกี่ยวข้องกับสุขภาพและสภาพการณ์ที่ดีในชีวิตประจำวัน บ่งบอกถึงการดูแลรักษาตนเองอย่างดี
 • 1 บริวาร: แสดงถึงเครือข่ายสังคมและครอบครัว หมายถึงคนรอบข้างที่มีบทบาทสนับสนุน
 • 5 การงาน: สื่อถึงโอกาสในการทำงาน และการเติบโตทางอาชีพ
 • 6 กาลกิณี: ตัวเลขนี้หมายถึงอุปสรรคหรือความท้าทายที่อาจเกิดขึ้น บ่งบอกถึงเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบเชิงลบต่อชีวิต

***ตัวเลข 9 ถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีและสามารถใช้ได้กับทุกคน ไม่ว่าจะเกิดวันไหนก็ตาม มีความหมายที่สื่อถึงความสมบูรณ์และการบรรลุผลสำเร็จในหลายด้านของชีวิต

ในขณะที่ตัวเลข 0 ควรหลีกเลี่ยงเนื่องจากมักจะมีความหมายเชิงลบ สื่อถึงการขาดหายหรือความว่างเปล่า

เบอร์ มงคล ตาม วัน เกิด

เบอร์มงคลตามวันเดือนปีเกิด ดูอย่างไร

 1. การคำนวณหาเบอร์มงคลตามวันเดือนปีเกิดสามารถทำได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับหลักการของโหราศาสตร์หรือนิยมทางเลขศาสตร์ (Numerology) ที่คุณเลือกใช้ วิธีหนึ่งที่ค
 2. นิยมใช้คือการคำนวณเลขมงคลจากวันเดือนปีเกิดและนำมาปรับใช้กับหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อให้ได้เบอร์ที่นำพาโชคลาภและพลังบวก นี่คือหลักการพื้นฐานในการคำนวณ:
 3. การคำนวณวันเดือนปีเกิด: นำวัน เดือน และปีเกิดของคุณมาบวกกัน แล้วลดลงมาเป็นหมายเลขหลักเดียว (หรือสองหลักหากเป็นเลขมาสเตอร์ 11, 22, 33) โดยการบวกเลขทั้งหมดเข้าด้วยกันจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ
 4. คำนวณหมายเลขพลังงาน: บางวิธีอาจคำนวณหมายเลขพลังงานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของคุณ ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มพลังในด้านต่างๆ เช่น ความรัก การงาน การเงิน โดยอาจใช้หมายเลขที่ได้จากการคำนวณวันเดือนปีเกิดเป็นพื้นฐาน
 5. การเลือกเบอร์โทรศัพท์: เมื่อได้หมายเลขมงคลแล้ว ให้พิจารณาหมายเลขโทรศัพท์ที่มีหมายเลขเหล่านี้อยู่ภายใน หรือหมายเลขที่บวกกันแล้วได้ผลลัพธ์เป็นหมายเลขมงคลที่คุณคำนวณไว้
 6. หลีกเลี่ยงหมายเลขที่ไม่พึงประสงค์: บางหมายเลขอาจถือว่านำมาซึ่งพลังงานลบ ขึ้นอยู่กับหลักการทางโหราศาสตร์หรือนิยมทางเลขศาสตร์ที่คุณเชื่อ
เบอร์ มงคล ตาม วัน เกิด

9.วิธีเลือกเบอร์มงคลตามวันเกิด สำหรับแต่ละวัน

 1. วันอาทิตย์ เลขมงคล ห้ามมีเลข 6 ใน 2 ตัวท้ายของเบอร์โทรศัพท์ และควรลงท้ายด้วยเลข : 14,144,424,41,42,45,51,54 เคล็ดลับ วันอาทิตย์ควรมีเลข 44 /42 เชื่อว่า จะร่ำรวยมาก
 2. วันจันทร์ เลขมงคล ห้ามมีเลข 1 ใน 2 ตัวท้ายของเบอร์โทรศัพท์ และ ควรลงท้ายด้วยเลข : 424,636,42 เคล็ดลับ วันจันทร์ควรมีเลข 42/24 เชื่อว่า จะร่ำรวยมาก หรือ เลขคู่เสริมเสน่ห์
 3. วันอังคาร เลขมงคล ห้ามมีเลข 2 ใน 2 ตัวท้ายของเบอร์โทรศัพท์ และ ควรลงท้ายด้วยเลข : 14,15,41,45 เคล็ดลับ วันอังคารควรมีเลข 45/59 เชื่อว่า จะร่ำรวยมาก 
 4. วันพุธ เลขมงคล ห้ามมีเลข 3 ใน 2 ตัวท้ายของเบอร์โทรศัพท์ ควรลงท้ายด้วยเลข : 54,56,59,64, 65,95,155 เคล็ดลับ วันพุธกลางวันควรมีเลข 51/15 65/56 เชื่อว่า จะร่ำรวยมาก
 5. วันพฤหัสบดี เลขมงคล ห้ามมีเลข 7 ใน 2 ตัวท้ายของเบอร์โทรศัพท์ ควรลงท้ายด้วยเลข : 56,59,64,65,95 เคล็ดลับ วันพฤหัสบดีควรมีเลข 55/59 เชื่อว่า จะร่ำรวยมาก
 6. วันศกร์ เลขมงคล ห้ามมีเลข 8 ใน 2 ตัวท้ายของเบอร์โทรศัพท์ ควรลงท้ายด้วยเลข : 655,955,599 เคล็ดลับ วันศุกร์ ควรมีเลข 36/63 56/65 เชื่อว่า จะร่ำรวยมาก
 7. วันเสาร์ เลขมงคล ห้ามมีเลข 4 ใน 2 ตัวท้ายของเบอร์โทรศัพท์ ควรลงท้ายด้วยเลข : 15,636,51,155 เคล็ดลับ วันเสาร์ควรมีเลข 36/63 56/65 เชื่อว่า จะร่ำรวยมาก

สรุป

การดูกำลังเลขมือถือตามวันเกิดเป็นหนึ่งในวิธีที่หลายคนใช้เพื่อเลือกหมายเลขโทรศัพท์ที่เชื่อว่าจะนำมาซึ่งความโชคดีและพลังบวกตามหลักโหราศาสตร์หรือความเชื่อทางเศรษฐกิจพลังงาน (Numerology) แต่ละวันเกิดจะมีหมายเลขที่ถือว่าเป็น “เลขมงคล” สำหรับบุคคลนั้นๆ การคำนวณสามารถทำได้โดยดูจากวันเดือนปีเกิดและใช้หลักการของการเสริมสร้างพลังบวกผ่านหมายเลข

หากคุณต้องการให้ผมช่วยคำนวณหรือมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวันเกิดของคุณที่คุณต้องการให้ผมวิเคราะห์ เช่น วัน เดือน ปีเกิด และ/หรือหมายเลขที่คุณกำลังพิจารณา กรุณาให้ข้อมูลเหล่านั้นกับผม เพื่อที่ผมจะได้ช่วยให้ข้อมูลหรือคำแนะนำที่ดีที่สุดได้.

ข้อดีของเว็บเรา ที่ให้บริการซื้อเบอร์มงคล

 • เลือกเบอร์มงคลที่ท่านต้องการได้หลากหลาย
 • เบอร์มงคล ราคาถูก มากมาย
 • เบอร์มงคล หลากหลายค่าย ที่ท่านใช้บริการ
 • วิเคราะห์เบอร์มงคล ได้ที่หน้าเว็บเลย
 • มีเบอร์มังกร เบอร์หงส์ ให้เลือกซื้อเยอะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *