เบอร์สวย vip มีกี่แบบ ลักษณะของเบอร์สวยเป็นอย่างไร

บางครั้งเบอร์โทรศัพท์ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือการสื่อสารเท่านั้น แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมและความเชื่อทางศาสนา การเลือกใช้เบอร์สวยมีความสำคัญทั้งในแง่ความจำง่ายและความเชื่อมงคล ดังนั้นจึงมีการแบ่งเบอร์สวยเป็น 2 หมวดหมู่ใหญ่ คือ:

 • เบอร์สวยจำง่าย: เป็นเบอร์ที่สามารถจำได้ง่ายและสะดวกในการใช้งาน ผู้ใช้สามารถเลือกใช้ตามความชอบและงบประมาณที่เหมาะสมได้อย่างอิสระ เป็นเบอร์ที่เหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องการความสะดวกสบายในการจดจำและใช้งานเบอร์
 • เบอร์สวยมงคล: เบอร์ที่มีลักษณะสวยทั้งในเลขและความหมาย ทุกคู่เลขในเบอร์จะถูกร้อยเรียงอย่างสวยงามและมีความหมายมงคล เหมาะสำหรับการเลือกใช้ตามอาชีพและความต้องการส่วนตัว เรียกว่าเบอร์สวยมงคลเพราะความรู้ในการเลือกใช้จะมีความสำคัญ บางครั้งอาจต้องใช้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในการเลือกใช้เบอร์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

การเลือกใช้เบอร์สวยไม่เพียงแต่เป็นเรื่องของความสะดวกในการจดจำและใช้งาน แต่ยังเกี่ยวข้องกับความเชื่อทางศาสนาและการเชื่อมั่นในความมงคลของเบอร์ ดังนั้น การเลือกใช้เบอร์สวยจึงเป็นเรื่องที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบและมีการเลือกใช้ที่ถูกต้องในทุกๆ กรณี

คนหาเบอร์สวยตามตำแหน่ง

- -

ตำแหน่งของเบอร์สวยตองมีกี่แบบ

เมื่อเราพิจารณาตำแหน่งของเบอร์สวยตอง ซึ่งมีลักษณะว่าเลขเหมือนกัน 3 ตัวติดกัน ซึ่งอยู่ในรูปแบบ:

 • 0xx999xxxx
 • 0xxx999xxx
 • 0xxxx999xx
 • 0xxxxx999x
 • 0xxxxxx999

โดยที่ “x” แทนเลขใดๆ สามารถเลือกได้จาก 0-9

ดังนั้น มีทั้งหมด 5 ตำแหน่งแบบ ณ ตำแหน่งที่เลข 999 อยู่ที่ตำแหน่งที่ 4-6 แต่มีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะตำแหน่งที่เหลือ 9 ตัวนั้น ในแต่ละแบบของเบอร์สวยตอง

เบอร์สวยตองมีกี่แบบ ?

เบอร์สวยมีหลายแบบตามลักษณะและความคิดสร้างสรรค์ของผู้ใช้งาน แต่ลักษณะที่เป็นที่นิยมและมีการใช้งานมากๆ คือลักษณะของเบอร์สวยตอง ซึ่งเป็นการนำเลขเหมือนกัน 3 ตัวมาเรียงติดกัน เช่น 000, 111, 222, 333, ฯลฯ เป็นต้น

สำหรับเบอร์สวยตอง มีทั้งหมด 10 แบบ ได้แก่:

 • 000
 • 111
 • 222
 • 333
 • 444
 • 555
 • 666
 • 777
 • 888
 • 999

เบอร์สวยตองมักจะมีความน่าสนใจและเป็นที่ต้องการของผู้ใช้งานเนื่องจากมีลักษณะที่เด่นชัดเจนและสามารถจดจำได้ง่าย ในบางกรณีอาจมีการใช้เบอร์สวยตองเพื่อแสดงความเชื่อในเลขโชคดีหรือการมีโชคลาภดีเพิ่มเติมด้วย

ช่วงราคาเบอร์

0893939888

95,000฿

ช่วงราคาเบอร์

0974569888

95,000฿

ช่วงราคาเบอร์

0974562888

65,000฿

ช่วงราคาเบอร์

0893599888

95,000฿

เบอร์สวย

0919565666

95,000฿

เบอร์สวย

0919245666

65,000฿

เบอร์สวย

0812224666

95,000฿

เบอร์สวย

0812223666

95,000฿

เบอร์สวย

0976969666

95,000฿

เบอร์สวย

0976565666

95,000฿

เบอร์สวย

0893665666

95,000฿

เบอร์สวย

0893655666

65,000฿

เบอร์สวย

0974563666

95,000฿

เบอร์สวย

0974561666

39,000฿

เบอร์สวย

0919456555

65,000฿

เบอร์สวย

0812223555

95,000฿

เบอร์สวย

0893999555

150,000฿

เบอร์สวย

0893553555

95,000฿

เบอร์สวย

0975656555

95,000฿

เบอร์สวย

0893556555

95,000฿

เบอร์สวย

0893551555

65,000฿

เบอร์สวย

0974659555

65,000฿

เบอร์สวย

0974656555

65,000฿

เบอร์สวย

0893599555

95,000฿

เบอร์สวย

0812226555

65,000฿

เบอร์สวย

0974561555

95,000฿

เบอร์สวย

0893555999

150,000฿

เบอร์สวย

0977878999

150,000฿

เบอร์สวย

0978788999

390,000฿

เบอร์สวย

0978897999

95,000฿

เบอร์สวย

0978896999

95,000฿

เบอร์สวย

0978895999

95,000฿

เบอร์สวย

0978894999

95,000฿

เบอร์สวย

0978893999

95,000฿

เบอร์สวย

0978892999

95,000฿

เบอร์สวย

0978891999

95,000฿

เบอร์สวย

0974568999

95,000฿

เบอร์สวย

0893593999

65,000฿

เบอร์สวย

0974288999

65,000฿

เบอร์สวย

0974245999

65,000฿

เบอร์สวย

0919787999

95,000฿

เบอร์สวย

0893698999

39,000฿

เบอร์สวย

0893697999

39,000฿

เบอร์สวย

0893695999

65,000฿

เบอร์สวย

0893688999

65,000฿

เบอร์สวย

0893635999

95,000฿

เบอร์สวย

0893597999

95,000฿

เบอร์สวย

0974656999

65,000฿

เบอร์สวยโฟร์ เลขvipเหมือนกัน 4 ตัว มีอะไรบ้าง

เบอร์สวยโฟร์คือเบอร์ที่มีลักษณะเหมือนกัน 4 ตัวติดกัน เช่น 0000, 1111, 2222, ฯลฯ มีทั้งหมด 10 แบบ ดังนี้:

 • 0000
 • 1111
 • 2222
 • 3333
 • 4444
 • 5555
 • 6666
 • 7777
 • 8888
 • 9999

ตำแหน่งของเบอร์สวยโฟร์นั้นจะเป็นไปตามรูปแบบเดียวกับที่ระบุไว้ คือ:

 • 0xx9999xxx
 • 0xxx9999xx
 • 0xxxx9999x
 • 0xxxxx9999

โดยที่ “x” แทนเลขใดๆ สามารถเลือกได้จาก 0-9

ดังนั้น ตำแหน่งของเบอร์สวยโฟร์มีทั้งหมด 4 แบบ ตามที่ระบุไว้ด้านบน

รวมเบอร์สวย

0979030000

รวมเบอร์สวย

0979050000

รวมเบอร์สวย

0979020000

รวมเบอร์สวย

0852090000

รวมเบอร์สวย

0978170000

รวมเบอร์สวย

0978620000

รวมเบอร์สวย

0816010000

รวมเบอร์สวย

0880800000

รวมเบอร์สวย

0893030000

รวมเบอร์สวย

0849170000

รวมเบอร์สวย

0856390000

รวมเบอร์สวย

0852980000

รวมเบอร์สวย

0844190000

รวมเบอร์สวย

0821050000

รวมเบอร์สวย

0848180000

รวมเบอร์สวย

0854290000

รวมเบอร์สวย

0887770000

รวมเบอร์สวย

0801680000

รวมเบอร์สวย

0856620000

รวมเบอร์สวย

0801010000

รวมเบอร์สวย

0643810000

รวมเบอร์สวย

0651240000

รวมเบอร์สวย

0821750000

รวมเบอร์สวย

0978530000

รวมเบอร์สวย

0978417777

รวมเบอร์สวย

0643737777

รวมเบอร์สวย

0651417777

รวมเบอร์สวย

0977347777

รวมเบอร์สวย

0977407777

รวมเบอร์สวย

0977417777

รวมเบอร์สวย

0977427777

รวมเบอร์สวย

0814357777

รวมเบอร์สวย

0643637777

รวมเบอร์สวย

0643847777

รวมเบอร์สวย

0813987777

รวมเบอร์สวย

0816017777

รวมเบอร์สวย

0816347777

รวมเบอร์สวย

0816327777

รวมเบอร์สวย

0876006666

รวมเบอร์สวย

0974866666

รวมเบอร์สวย

0979156666

รวมเบอร์สวย

0813406666

รวมเบอร์สวย

0848176666

รวมเบอร์สวย

0849576666

รวมเบอร์สวย

0854276666

รวมเบอร์สวย

0894806666

รวมเบอร์สวย

0814076666

รวมเบอร์สวย

0816016666

รวมเบอร์สวย

0823846666

รวมเบอร์สวย

0919546666

รวมเบอร์สวย

0949436666

รวมเบอร์สวย

0943476666

รวมเบอร์สวย

0844706666

รวมเบอร์สวย

0839516666

รวมเบอร์สวย

0978725555

รวมเบอร์สวย

0978425555

รวมเบอร์สวย

0978475555

รวมเบอร์สวย

0978125555

รวมเบอร์สวย

0919345555

รวมเบอร์สวย

0979135555

รวมเบอร์สวย

0978065555

Store:  porl

รวมเบอร์สวย

0978025555

Store:  porl

รวมเบอร์สวย

0978025555

รวมเบอร์สวย

0978075555

รวมเบอร์สวย

0978065555

รวมเบอร์สวย

0979075555

รวมเบอร์สวย

0978015555

รวมเบอร์สวย

0977405555

รวมเบอร์สวย

0636985555

รวมเบอร์สวย

0643805555

รวมเบอร์สวย

0651365555

รวมเบอร์สวย

0651485555

รวมเบอร์สวย

0651725555

รวมเบอร์สวย

0651805555

รวมเบอร์สวย

0979105555

รวมเบอร์สวย

0978035555

รวมเบอร์สวย

0864595555

รวมเบอร์สวย

0979145555

รวมเบอร์สวย

0814374444

รวมเบอร์สวย

0815734444

รวมเบอร์สวย

0816024444

รวมเบอร์สวย

0835864444

รวมเบอร์สวย

0651694444

รวมเบอร์สวย

0651464444

รวมเบอร์สวย

0651454444

รวมเบอร์สวย

0651564444

รวมเบอร์สวย

0815304444

รวมเบอร์สวย

0914014444

รวมเบอร์สวย

0843904444

รวมเบอร์สวย

0845714444

รวมเบอร์สวย

0848314444

รวมเบอร์สวย

0848324444

รวมเบอร์สวย

0827034444

รวมเบอร์สวย

0827034444

รวมเบอร์สวย

0896804444

รวมเบอร์สวย

0894864444

เบอร์สวยโฟว์ เลขvipเหมือนกัน 5 ตัว

เบอร์สวยโฟว์คือเบอร์ที่มีลักษณะเหมือนกัน 5 ตัวติดกัน เช่น 00000, 11111, 22222, ฯลฯ มีทั้งหมด 10 แบบ ดังนี้:

 • 00000
 • 11111
 • 22222
 • 33333
 • 44444
 • 55555
 • 66666
 • 77777
 • 88888
 • 99999

ตำแหน่งของเบอร์สวยโฟว์มีทั้งหมด 3 แบบ คือ:

 • 0xx99999xx
 • 0xxx99999x
 • 0xxxx99999

โดยที่ “x” แทนเลขใดๆ สามารถเลือกได้จาก 0-9

ดังนั้น ตำแหน่งของเบอร์สวยโฟว์มีทั้งหมด 3 แบบ ตามที่ระบุไว้ด้านบน

เบอร์มงคล

0644659956

95,000฿

เบอร์มงคล

0644656656

95,000฿

เบอร์มงคล

0639659956

95,000฿

เบอร์มงคล

0842353565

35,000฿

เบอร์มงคล

0888995465

190,000฿

เบอร์มงคล

0644646665

65,000฿

เบอร์มงคล

0634244465

39,000฿

เบอร์มงคล

0949995965

95,000฿

เบอร์สวยvip ซิก เลขเหมือนกัน 6 ตัว

เบอร์สวยซิกคือเบอร์ที่มีลักษณะเหมือนกัน 6 ตัวติดกัน เช่น 000000, 111111, 222222, ฯลฯ มีทั้งหมด 10 แบบ ดังนี้:

 • 000000
 • 111111
 • 222222
 • 333333
 • 444444
 • 555555
 • 666666
 • 777777
 • 888888
 • 999999

ตำแหน่งของเบอร์สวยซิกมีทั้งหมด 2 แบบ คือ:

0xx999999x
0xxx999999

โดยที่ “x” แทนเลขใดๆ สามารถเลือกได้จาก 0-9

ดังนั้น ตำแหน่งของเบอร์สวยซิกมีทั้งหมด 2 แบบ ตามที่ระบุไว้ด้านบน

เบอร์มงคล

0644659956

95,000฿

เบอร์มงคล

0644656656

95,000฿

เบอร์มงคล

0639659956

95,000฿

เบอร์มงคล

0842353565

35,000฿

เบอร์มงคล

0888995465

190,000฿

เบอร์มงคล

0644646665

65,000฿

เบอร์มงคล

0634244465

39,000฿

เบอร์มงคล

0949995965

95,000฿

เบอร์สวยvip เซเว่น เลขเหมือนกัน 7 ตัว

เบอร์สวยเซเว่นคือเบอร์ที่มีลักษณะเหมือนกัน 7 ตัวติดกัน เช่น 0000000, 1111111, 2222222, ฯลฯ มีทั้งหมด 10 แบบ ดังนี้:

 • 0000000
 • 1111111
 • 2222222
 • 3333333
 • 4444444
 • 5555555
 • 6666666
 • 7777777
 • 8888888
 • 9999999

ตำแหน่งของเบอร์สวยเซเว่นมีทั้งหมด 10 แบบ คือ:

 • 0xx9999999
 • 0xx8888888
 • 0xx7777777
 • 0xx6666666
 • 0xx5555555
 • 0xx4444444
 • 0xx3333333
 • 0xx2222222
 • 0xx1111111
 • 0xx0000000

โดยที่ “x” แทนเลขใดๆ สามารถเลือกได้จาก 0-9

ดังนั้น ตำแหน่งของเบอร์สวยเซเว่นมีทั้งหมด 10 แบบ ตามที่ระบุไว้ด้านบน

เบอร์สวยvip eight เหมือนกัน 8 ตัว

เบอร์สวย eight คือเบอร์ที่มีลักษณะเหมือนกัน 8 ตัวติดกัน เช่น 00000000, 11111111, 22222222, ฯลฯ มีทั้งหมด 10 แบบ ดังนี้:

 • 00000000
 • 11111111
 • 22222222
 • 33333333
 • 44444444
 • 55555555
 • 66666666
 • 77777777
 • 88888888
 • 99999999

ตำแหน่งของเบอร์สวย eight มีทั้งหมด 10 แบบ คือ:

 • 0x99999999
 • 0x88888888
 • 0x77777777
 • 0x66666666
 • 0x55555555
 • 0x44444444
 • 0x33333333
 • 0x22222222
 • 0x11111111
 • 0x00000000

โดยที่ “x” แทนเลขใดๆ สามารถเลือกได้จาก 0-9

ดังนั้น ตำแหน่งของเบอร์สวย eight มีทั้งหมด 10 แบบ ตามที่ระบุไว้ด้านบน

เบอร์สวย super vip เหมือนกัน 9 ตัว

เบอร์สวย super vip คือเบอร์ที่มีลักษณะเหมือนกัน 9 ตัวติดกัน เช่น 44444444, 55555555, 66666666, ฯลฯ มีทั้งหมด 4 แบบ ดังนี้:

 • 66666666
 • 77777777
 • 88888888
 • 99999999

ตำแหน่งของเบอร์สวย super vip มีทั้งหมด 4 แบบ คือ:

 • 0999999999
 • 0888888888
 • 0777777777
 • 0666666666

โดยที่ “0” แทนเลข 0 และ “9” แทนเลข 9 และ “x” แทนเลขใดๆ สามารถเลือกได้จาก 0-9

ดังนั้น ตำแหน่งของเบอร์สวย super vip มีทั้งหมด 4 แบบ ตามที่ระบุไว้ด้านบน

8.เบอร์สวยเรียง 123456789

เบอร์สวยเรียงที่มีลำดับเลข 123456789 สามารถแบ่งออกเป็นชุดต่างๆ ได้ดังนี้:

แบบที่มี 3 ตัว:

123
234
345
456
567
678
789

แบบที่มี 4 ตัว:

1234
2345
3456
4567
5678
6789

แบบที่มี 5 ตัว:

12345
23456
34567
45678
56789

แบบที่มี 6 ตัว:

123456
234567
345678
456789

แบบที่มี 7 ตัว:

1234567
2345678
3456789

ตำแหน่งของเบอร์สวยเรียงที่มีลำดับเลข 123456789 มีทั้งหมด 17 แบบ ซึ่งสามารถเรียงแบบไหนก็ได้โดยใช้เลขอื่นๆ แทน x ในรูปแบบ 0xx-xxxxxxx ตั้งแต่ 0-9 ได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน

ลักษณของเบอร์สวยสลับ xyxyxyx

เบอร์สวยสลับ xyxy abab มีทั้งหมด 5 แบบ ดังนี้:

xyxy
yxyxy
xyxyxy
xyxyxyx
yxyxyxyx

ตำแหน่งของเบอร์สวยสลับ xyxy abab มีทั้งหมด 10 แบบ คือ:

000-000xyxy
000-00yxyxy
000-0xyxyxy
000-xyxyxyx
000-yxyxyxyx
111-111xyxy
111-11yxyxy
111-1xyxyxy
111-xyxyxyx
111-yxyxyxyx

โดยที่ “x” แทนเลขใดๆ สามารถเลือกได้จาก 0-9 และ “y” แทนเลขใดๆ สามารถเลือกได้จาก 1-9 โดยไม่สามารถเลือกเป็น 0 ได้

ดังนั้น ตำแหน่งของเบอร์สวยสลับ xyxy abab มีทั้งหมด 10 แบบ ตามที่ระบุไว้ด้านบน

8.ลักษณของเบอร์สวยคู่ๆ xxyy aabb

เบอร์สวยคู่ xxyy aabb มีทั้งหมด 4 แบบ ดังนี้:

xxyy
xxyyzz
aabb
aabbcc
ตำแหน่งของเบอร์สวยคู่ xxyy aabb มีทั้งหมด 4 แบบ คือ:

000-000xxyy
000-0xxyyzz
000-000aabb
000-xaabbcc

โดยที่ “x” แทนเลขใดๆ สามารถเลือกได้จาก 0-9 และ “z” แทนเลขใดๆ สามารถเลือกได้จาก 0-9 โดยไม่สามารถเลือกเป็น 0 ได้ และ “a”, “b”, “c” แทนเลขใดๆ สามารถเลือกได้จาก 1-9 โดยไม่สามารถเลือกเป็น 0 ได้

ดังนั้น ตำแหน่งของเบอร์สวยคู่ xxyy aabb มีทั้งหมด 4 แบบ ตามที่ระบุไว้ด้านบน

ลักษณของเบอร์สวยมงคล

ลักษณะของเบอร์สวยมงคลมีลักษณะที่มีความหมายและความสัมพันธ์กับความเชื่อหรือความศัสดุในสังคม โดยบางครั้งเลขหรือลำดับเลขในเบอร์สามารถเป็นที่นับถือเป็นสิริมงคล หรือมีความหมายที่น่าสนใจตามความเชื่อทางศาสนาหรือประเพณีท้องถิ่น นี่คือลักษณะที่ทำให้เบอร์โทรศัพท์นั้นเป็นที่ต้องการและมีค่าในสังคม:

 • ความสวยงามทางตัวเลข: เบอร์ที่มีลำดับเลขที่สวยงามและเป็นไปตามลำดับสัมพันธ์ในธรรมชาติ โดยเลขที่ถูกนับถือว่าเป็นสิริมงคล เช่น 8 เป็นต้น
 • ความสัมพันธ์ระหว่างเลข: คู่ของเลขในเบอร์มักจะมีความสัมพันธ์และความสมดุลกัน ซึ่งบางครั้งอาจมีการเลือกใช้เลขที่มีความหมายสำคัญตามศาสนาหรือการพึ่งพาอื่น ๆ ในชีวิตประจำวัน
 • ความมงคลและความเชื่อ: เบอร์โทรศัพท์บางครั้งมักจะถูกเลือกเพื่อให้เกี่ยวข้องกับความเชื่อทางศาสนา หรือเป็นสัญลักษณ์ของสิริมงคลที่เชื่อมั่นว่าจะช่วยเสริมสร้างโชคลาภและความโชคดี
 • การเลือกใช้โดยผู้เชี่ยวชาญ: บางครั้งการเลือกใช้เบอร์สวยมงคลอาจต้องใช้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านนี้ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้

ดังนั้น ลักษณะของเบอร์สวยมงคลมักมีความสำคัญและความหมายที่สำคัญตามความเชื่อและศิลปะของแต่ละบุคคลและวัฒนธรรม

ลักษณของเบอร์สวยมงคลแตกต่างกันอย่างไร

ลักษณะของเบอร์สวยมงคลมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนจากเบอร์สวยทั่วไปดังนี้:

 • ความสวยงามทางตัวเลข: เบอร์สวยมงคลมักมีลำดับเลขที่เรียงสวยงามและมีความสมดุล ซึ่งบางครั้งอาจมีการเลือกใช้เลขที่มีความหมายมงคลตามศาสนาหรือโบราณวัตถุ เช่น เบอร์ที่มีลำดับเลข 888 เป็นต้น
 • ความสัมพันธ์ระหว่างเลข: แต่ละคู่ของเลขในเบอร์มักจะมีความสัมพันธ์และความสมดุลกัน เช่น คู่ของเลขที่สวยงามและมีความหมายมงคล เช่น 88 ซึ่งมักจะถูกพิจารณาว่าเป็นเลขที่เจริญรุ่งเรืองและมีโชคดี
 • ความมงคลและความเชื่อ: เบอร์สวยมงคลมักมีความเชื่อทางศาสนาหรือโบราณวัตถุที่เกี่ยวข้องกับเลขหรือลำดับเลขในเบอร์ เช่น การเลือกใช้เลขที่มีความหมายสำคัญในศาสนา หรือการเลือกใช้เลขตามศาสนาที่เชื่อมั่นว่าจะนำโชคลาภและความสำเร็จมาให้กับผู้ใช้
 • การเลือกใช้โดยผู้เชี่ยวชาญ: บางครั้งการเลือกใช้เบอร์สวยมงคลอาจต้องใช้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านนี้ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้

ดังนั้น ลักษณะของเบอร์สวยมงคลมักจะมีความสัมพันธ์กับความสวยงามทางตัวเลขและความหมายที่มีความสัมพันธ์กับความเชื่อและมงคลในสังคมและวัฒนธรรมที่ต่างกัน

สรุป

การดูเบอร์สวยจริงๆ ต้องพิจารณาจากลำดับเลขในเบอร์โทรศัพท์ โดยเฉพาะเลขท้ายก่อน หากเลขท้ายมีความสัมพันธ์กับเบอร์ทั้งหมด แสดงว่าเป็นเบอร์สวยจริง ๆ โดยหลักการดังนี้:

 • ลำดับเลขท้าย: การดูเบอร์สวยเริ่มจากเลขท้ายของเบอร์ โดยมีการคัดเลือกเบอร์ที่มีลำดับเลขท้ายที่สวยและมีความสัมพันธ์กับเลขภายในเบอร์โทรศัพท์เอง
 • ความสัมพันธ์: เลขท้ายของเบอร์ควรมีความสัมพันธ์กับเลขในบางส่วนของเบอร์ เช่น ตำแหน่งเลขท้าย 3 หลักหรือ 4 หลัก โดยมีเงื่อนไขการเปรียบเทียบกับเลขในเบอร์
 • การเป็นสวย: เบอร์ที่มีลำดับเลขที่สวยๆ ที่สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างเลขท้ายและเลขในเบอร์ เช่น ลำดับเลขเป็น xxyy, aabb เป็นต้น
 • ความยากในการค้นหา: เบอร์ที่มีลำดับเลขสวยๆ หรือการเป็นสวยที่มีหลายหลักซ้ำกัน จะมีความยากในการค้นหามากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความสนใจและเพิ่มค่าในตลาดของเบอร์โทรศัพท์

ดังนั้น เพื่อหาเบอร์สวยที่เหมาะกับความต้องการ ควรพิจารณาจากลำดับเลขท้ายของเบอร์และความสัมพันธ์ระหว่างเลขท้ายและเลขในเบอร์โทรศัพท์ รวมถึงความยากในการค้นหาเบอร์ที่มีลำดับเลขสวยๆ ที่มีคุณค่าในตลาดได้อย่างเหมาะสม