ฤกษ์ดีในปี 2567

ฤกษ์ดีเปิดเบอร์ใหม่ การเลือกวันและเวลาที่เป็นมงคลในการเปิดเบอร์โทรศัพท์ใหม่สามารถเสริมดวงชะตาและนำโชคลาภมาให้ได้ ในปี 2567 มีฤกษ์ดีในแต่ละเดือนดังนี้:

ฤกษ์ดีเดือนมกราคม 2567

มกราคม

 • วันที่: 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31

 • เวลา: 9.36 น., 14.45 น., 15.35 น., 16.55 น.

คุณสามารถเลือกวันและเวลาเหล่านี้ในการเปิดเบอร์โทรศัพท์ใหม่เพื่อเสริมดวงชะตาและนำโชคลาภมาให้ค่ะ. การเลือกวันและเวลาที่เหมาะสมสามารถช่วยให้คุณเริ่มต้นการใช้เบอร์ใหม่ของคุณได้อย่างมีความสุขและสำเร็จลุล่วงตามความหวัง.

ฤกษ์ดีเดือนกุมภาพันธ์ 2567

กุมภาพันธ์

 • วันที่: 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28

 • เวลา: 7.45 น., 9.36 น., 14.14 น., 19.24 น.

คุณสามารถเลือกวันและเวลาเหล่านี้ในการเปิดเบอร์โทรศัพท์ใหม่เพื่อเสริมดวงชะตาและนำโชคลาภมาให้ค่ะ. การเลือกวันและเวลาที่เหมาะสมสามารถช่วยให้คุณเริ่มต้นการใช้เบอร์ใหม่ของคุณได้อย่างมีความสุขและสำเร็จลุล่วงตามความหวัง.

ฤกษ์ดีเดือนมีนาคม 2567

มีนาคม

 • วันที่: 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30

 • เวลา: 8.24 น., 9.36 น., 14.45 น., 19.19 น.

คุณสามารถเลือกวันและเวลาเหล่านี้ในการเปิดเบอร์โทรศัพท์ใหม่เพื่อเสริมดวงชะตาและนำโชคลาภมาให้ค่ะ. การเลือกวันและเวลาที่เหมาะสมสามารถช่วยให้คุณเริ่มต้นการใช้เบอร์ใหม่ของคุณได้อย่างมีความสุขและสำเร็จลุล่วงตามความหวัง.

ฤกษ์ดีเดือนเมษายน 2567

เมษายน

 • วันที่: 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27

 • เวลา: 9.09 น., 14.24 น., 15.35 น., 22.45 น.

คุณสามารถเลือกวันและเวลาเหล่านี้ในการเปิดเบอร์โทรศัพท์ใหม่เพื่อเสริมดวงชะตาและนำโชคลาภมาให้ค่ะ. การเลือกวันและเวลาที่เหมาะสมสามารถช่วยให้คุณเริ่มต้นการใช้เบอร์ใหม่ของคุณได้อย่างมีความสุขและสำเร็จลุล่วงตามความหวัง.

ฤกษ์ดีเดือนพฤษภาคม 2567

พฤษภาคม

 • วันที่: 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30

 • เวลา: 7.45 น., 9.36 น., 14.14 น., 15.35 น., 19.24 น.

คุณสามารถเลือกวันและเวลาเหล่านี้ในการเปิดเบอร์โทรศัพท์ใหม่เพื่อเสริมดวงชะตาและนำโชคลาภมาให้ค่ะ. การเลือกวันและเวลาที่เหมาะสมสามารถช่วยให้คุณเริ่มต้นการใช้เบอร์ใหม่ของคุณได้อย่างมีความสุขและสำเร็จลุล่วงตามความหวัง.

ฤกษ์ดีเดือนมิถุนายน 2567

มิถุนายน

 • วันที่: 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27

 • เวลา: 9.15 น., 15.45 น., 19.56 น.

คุณสามารถเลือกวันและเวลาเหล่านี้ในการเปิดเบอร์โทรศัพท์ใหม่เพื่อเสริมดวงชะตาและนำโชคลาภมาให้ค่ะ. การเลือกวันและเวลาที่เหมาะสมสามารถช่วยให้คุณเริ่มต้นการใช้เบอร์ใหม่ของคุณได้อย่างมีความสุขและสำเร็จลุล่วงตามความหวัง.

ฤกษ์ดีเดือนสิงหาคม 2567

สิงหาคม

 • วันที่: 1, 6, 7, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29

 • เวลา: 8.24 น., 9.56 น., 14.45 น., 16.36 น.

คุณสามารถเลือกวันและเวลาเหล่านี้ในการเปิดเบอร์โทรศัพท์ใหม่เพื่อเสริมดวงชะตาและนำโชคลาภมาให้ค่ะ. การเลือกวันและเวลาที่เหมาะสมสามารถช่วยให้คุณเริ่มต้นการใช้เบอร์ใหม่ของคุณได้อย่างมีความสุขและสำเร็จลุล่วงตามความหวัง.

ฤกษ์ดีเดือนกรกฎาคม 2567

กรกฎาคม

 • วันที่: 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30

 • เวลา: 7.42 น., 9.09 น., 19.26 น., 22.45 น.

คุณสามารถเลือกวันและเวลาเหล่านี้ในการเปิดเบอร์โทรศัพท์ใหม่เพื่อเสริมดวงชะตาและนำโชคลาภมาให้ค่ะ. การเลือกวันและเวลาที่เหมาะสมสามารถช่วยให้คุณเริ่มต้นการใช้เบอร์ใหม่ของคุณได้อย่างมีความสุขและสำเร็จลุล่วงตามความหวัง.

ฤกษ์ดีเดือนกันยายน 2567

กันยายน

 • วันที่: 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26

 • เวลา: 8.28 น., 14.24 น., 19.36 น.

คุณสามารถเลือกวันและเวลาเหล่านี้ในการเปิดเบอร์โทรศัพท์ใหม่เพื่อเสริมดวงชะตาและนำโชคลาภมาให้ค่ะ. การเลือกวันและเวลาที่เหมาะสมสามารถช่วยให้คุณเริ่มต้นการใช้เบอร์ใหม่ของคุณได้อย่างมีความสุขและสำเร็จลุล่วงตามความหวัง.

ฤกษ์ดีเดือนตุลาคม 2567

ตุลาคม

 • วันที่: 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29, 31

 • เวลา: 8.29 น., 15.19 น., 19.39 น.

คุณสามารถเลือกวันและเวลาเหล่านี้ในการเปิดเบอร์โทรศัพท์ใหม่เพื่อเสริมดวงชะตาและนำโชคลาภมาให้ค่ะ. การเลือกวันและเวลาที่เหมาะสมสามารถช่วยให้คุณเริ่มต้นการใช้เบอร์ใหม่ของคุณได้อย่างมีความสุขและสำเร็จลุล่วงตามความหวัง.

ฤกษ์ดีเดือนพฤศจิกายน 2567

พฤศจิกายน

 • วันที่: 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28

 • เวลา: 7.49 น., 9.39 น., 19.24 น., 22.45 น.

คุณสามารถเลือกวันและเวลาเหล่านี้ในการเปิดเบอร์โทรศัพท์ใหม่เพื่อเสริมดวงชะตาและนำโชคลาภมาให้ค่ะ. การเลือกวันและเวลาที่เหมาะสมสามารถช่วยให้คุณเริ่มต้นการใช้เบอร์ใหม่ของคุณได้อย่างมีความสุขและสำเร็จลุล่วงตามความหวัง.

ฤกษ์ดีเดือนธันวาคม 2567

ธันวาคม

 • วันที่: 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26

 • เวลา: 9.19 น., 14.24 น., 15.56 น., 19.15 น.

คุณสามารถเลือกวันและเวลาเหล่านี้ในการเปิดเบอร์โทรศัพท์ใหม่เพื่อเสริมดวงชะตาและนำโชคลาภมาให้ค่ะ. การเลือกวันและเวลาที่เหมาะสมสามารถช่วยให้คุณเริ่มต้นการใช้เบอร์ใหม่ของคุณได้อย่างมีความสุขและสำเร็จลุล่วงตามความหวัง.

สรุป

การเลือกฤกษ์ดีเพื่อเปิดเบอร์โทรศัพท์ใหม่นั้นมีข้อดีหลายประการที่สามารถช่วยเสริมดวงและนำพาความสำเร็จมาสู่ผู้ใช้เบอร์นั้นๆ ต่อไปนี้คือข้อดีหลักๆ ที่คุณอาจพิจารณา:

 • เสริมโชคลาภ: การเลือกฤกษ์ดีสามารถช่วยเสริมสร้างโชคลาภและความสำเร็จในการทำงานหรือการดำเนินชีวิตประจำวันได้ดีขึ้น.
 • เริ่มต้นใหม่ที่ดี: การมีเบอร์ใหม่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมสามารถเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดี ซึ่งอาจช่วยลดปัญหาหรือความยุ่งยากที่เกี่ยวข้องกับเบอร์เดิมได้.
 • การสื่อสารที่ดีขึ้น: บางครั้งการเปิดเบอร์ใหม่ตามฤกษ์ดีอาจช่วยให้การสื่อสารของคุณกับผู้อื่นราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น.
 • นำพาความสุขและสมดุล: ตามความเชื่อบางอย่าง เบอร์ที่เปิดในฤกษ์ที่ดีสามารถช่วยให้ชีวิตมีความสุขและสมดุลยิ่งขึ้น.
 • ช่วยเหลือการตัดสินใจ: เบอร์ที่เปิดตามฤกษ์มงคลอาจส่งเสริมการตัดสินใจที่ดีในธุรกิจหรือชีวิตส่วนตัว.
 • เสริมความมั่นใจ: การรู้ว่าคุณได้เริ่มใช้เบอร์ใหม่ในช่วงเวลาที่ดีที่สุดสามารถเพิ่มความมั่นใจและสร้างบรรยากาศที่ดีในการดำเนินชีวิต.

การเลือกฤกษ์เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยเสริมดวงในวัฒนธรรมไทย และถือเป็นส่วนหนึ่งของการให้ความเคารพและยึดถือแบบฉบับความเชื่อดั้งเดิม.