ความหมายเลข 11 มั่นใจในตัวเองสูง เด่นดัง รักศักดิ์ศรี

ความหมายของคู่เลข 11 มีความทะเยอะยานสูง เด่นดัง เป็นที่ยอมรับในสังคม รักศักดิ์ศรี มั่นใจในตัวเอง ใจร้อน ไม่รอบคอบ อ่อนนอกแข็งใน ทำอะไร
มักจะดีแต่ตอนต้นสุดท้ายล้มเหลว เป็นเลขเจ้านาย ชอบมีอิทธิพลเหนือ คนอื่น มีความเป็นผู้นำสูง แต่ทำคุณกับคนไม่ขึ้น

สารบัญ

 1. เลขมงคลคือเรื่องงมงาย 11
 2. ความหมายเลข 1 พลังของดาวอาทิตย์
 3. เลข 11 เลขแห่งจิตวิญญาณ
 4. เลข 11 เหมาะสำหรับอาชีพอะไร
 5. การวางตําแหน่งของเลข
 6. สรุป

 

เลขมงคลคือเรื่องงมงาย??

นักวิจัยวิเคราะห์การใช้โทรศัพท์กับสมองของมนุษย์ พบว่าสมองของมนุษย์จะไวต่อคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มาจากโทรศัพท์มือถือ แสดงว่ามือถือมีพลังงานส่งมายังสมองของมนุษย์ ถ้าพลังงานที่ส่งมาเป็นบวก สมองก็รับบวก ถ้าพลังงานส่งมาลบ สมองก็รับลบ เช่นเดียวกับพลังงานสุขส่งมา สมองก็รับความสุข ตรงข้ามกับพลังงานส่งความเครียดมา สมองก็เครียดตาม เพราะอย่างนี้มือถือจึงมีผลต่อชีวิตมาก ตัวเลขในเบอร์มือถือก็คือพลังงานล้วนๆ ถ้าเรามีตัวเลขเสีย ย่อมส่งพลังงานเสียมาสู่สมองของเรา ทำให้สมองเครียด, วิตกกังวล, คิดมาก และแสดงออกทางอารมณ์ในด้านลบ กลายเป็นคนหงุดหงิดง่าย, ขี้โมโห, ทำงานพลาดบ่อย แต่ถ้าเบอร์มือถือมีแต่ตัวเลขดีๆ ก็ย่อมส่งพลังงานดีมาสู่สมองเรา ทำให้คิดดีทำดี, พูดเพราะ, ทำงานเก่ง และชอบช่วยเหลือคน

 

ความหมายเลข 1 พลังของดาวอาทิตย์

เลข 1 ในเลขศาสตร์มีความหมายลึกซึ้งที่สะท้อนถึงพลังของดาวอาทิตย์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชื่อเสียง, การยอมรับ, และความเป็นผู้นำ ดาวอาทิตย์, ซึ่งถือว่าเป็นเจ้าแห่งจักรวาลและแหล่งพลังงานสำคัญ, ส่งผลให้เลข 1 มีพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์, อำนาจ, และการควบคุม ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเลข 1 มักมีความเด่นดังในวงสังคม, มีหน้ามีตา, และเป็นที่ยอมรับ พวกเขามักทะเยอทะยาน, มีความหยิ่งทะนงในศักดิ์ศรี, และมีความสามารถที่โดดเด่น อย่างไรก็ตาม, พวกเขาอาจมีความใจร้อนและโกรธง่าย แต่หายเร็ว

 

เลข 11 เลขแห่งจิตวิญญาณ

มีความหมายหลากหลายทางมาก และแน่นอนว่า เลข 11 ถือเป็น”ต้นแบบ” แห่งตัวเลขสองหลัก ที่เป็นหมายเลขเดียวกัน คือ 1 ดาวอาทิตย์ ซ้อนกันสองดวงมีความเชื่อมากมายเกี่ยวกับเลข 11 ซึ่งมีนัยยะที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเร้นลับ จิตวิญญาณ และพลังงานเบื้อง สูง มีการเชื่อมต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และความมีเกียรติยศชื่อเสียงคนที่มีเลข 11 ในวันที่เกิด จึงเป็นพวกมีพลังงานสูง ยิ่งเกิดวันที่สิบเอ็ดในเกิดเดือน 11 จะเป็นเหมือน แสงนำทางแก่ผู้คน เป็นผู้ที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจ หรือนำความสว่างให้แก่จิตใจผู้อื่น พิธากอรัส นักปรัชญากรีกโบราณกล่าวว่า เลข 11 คือสัญลักษณ์ที่เทวดาสื่อสารกับมนุษย์โดยผ่านภาษาสากลของตัวเลข เป็นสัญลักษณ์ของการตื่นรู้ และช่วยให้ผู้นั้นบรรลุเป้าหมายที่วางไว้

เลข 11 จึงมีความหมายถึงวิสัยทัศน์ การประดิษฐ์คิดค้น การบรรลุเป้าหมาย ทัศนคติที่ดี และอุดมคติที่สูงขึ้น ส่วนในด้านลบก็จะหมายถึงความร้อนแรง การกระทำและแรงทะเยอทะยานอันมุ่งหวังแต่ความสำเร็จ หรือความต้องการอันไร้ขีดจำกัดแต่ในอีกแง่มุมหนึ่ง เลข11 ยังมาจากเลข 1 ซึ่งเป็นดาวอาทิตย์ +1 =2 ดาวจันทร์ นั่นเท่ากับว่านัยยะที่แฝงเร้นอยู่ของเลข11 คือการสมดุลระหว่างดาวอาทิตย์ อันเป็นตัวแทนของเพศชาย และดาวจันทร์ซึ่งเป็นตัวแทนของเพศหญิง จึงหมายถึงความสมดุล จำนวนคู่ ความยุติธรรม และการเท่าเทียมกัน คนเหล่านี้จึงมักให้ความสำคัญกับเพศตรงข้ามเท่าเทียมกับตนเอง และมีนิสัยทั้งแข็งกร้าวและอ่อนโยนอยู่ในคนๆเดียวกัน

 

เลข 11 เหมาะสำหรับอาชีพอะไร

เลข 11 ในเลขศาสตร์มักถูกมองว่าเป็นตัวเลขที่มีความหมายพิเศษ ที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัว ผู้ที่มีเลข 11 ในชีวิตหรือเกี่ยวข้องกับเลขนี้มักจะมีความรู้สึกลึกซึ้ง, มีความสามารถในการสื่อสารระดับสูง, มีจินตนาการและสร้างสรรค์, และมีความเข้าใจทางจิตวิญญาณอย่างลึกซึ้ง

อาชีพที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีเลข 11 ประกอบด้วย:

 1. นักจิตวิทยาหรือที่ปรึกษาด้านจิตใจ: เนื่องจากเลข 11 มีความสามารถในการเข้าใจจิตใจมนุษย์และความรู้สึกลึกซึ้ง.
 2. นักเขียนหรือนักเรียนรู้: ความสามารถในการสื่อสารและจินตนาการที่สร้างสรรค์ช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเลข 11 เป็นนักเขียนที่ยอดเยี่ยม.
 3. นักสื่อสารหรือนักประชาสัมพันธ์: ความสามารถในการสื่อสารที่เหนือกว่าช่วยให้พวกเขาเหมาะกับการทำงานที่ต้องการการสื่อสารกับผู้คนจำนวนมาก.
 4. นักศิลปะหรือนักออกแบบ: ความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์ของเลข 11 ทำให้พวกเขาเหมาะกับงานที่ต้องการการแสดงออกทางศิลปะ.
 5. นักธุรกิจหรือผู้ประกอบการ: ความสามารถในการมองเห็นภาพใหญ่และความสามารถในการนำเสนอไอเดียใหม่ๆ ทำให้พวกเขาเหมาะกับการเป็นผู้นำในธุรกิจ.
 6. ผู้นำทางจิตวิญญาณหรือครูฝึก: ความเข้าใจทางจิตวิญญาณและความสามารถในการสอนและแนะนำผู้อื่น.
 7. ผู้นำทางการเมืองหรือสังคม: ความสามารถในการนำและสื่อสารทำให้พวกเขาเหมาะกับการเป็นผู้นำในชุมชนหรือการเมือง.

เลข 11 นำพาคุณสมบัติที่มีความเฉพาะตัว ทำให้ผู้ที่มีเลขนี้มีความเป็นเอกลักษณ์และมีพลังในการสร้างอิทธิพลในหลายๆ ด้าน

 

อิทธิพลของเลข 11

เลข 11 อิทธิพลความหมายเลข 11 หมายถึงเลข 1 สองตัวอยู่ร่วมกัน บุคคลเลข 11 มักอ่อนนอกแข็งใน การแสดงออกภาพนอกเป็นคนนุ่มนวล เป็นคน ซ่อนบุคลิกอันแท้จริง ซึ่งเป็นคนอ่านใจยาก มักอําพรางส่วนลึกไม่ให้ใครเห็น ยาก ทายใจได้ บุคคล 11 ทําเป็นคนสองคน หรือคนสองร่าง ทําอะไรชอบถือตัวเป็น หลัก และอวดอ้างตัวเองให้คนอื่นไม่พอใจ อิทธิพลเลข 11 ทําอะไรชอบเข้าข้าง ตัวเอง มักถือพวกพ้อง เป็นคนดื้อรั้นอย่างมาก ลองปักใจอะไรแล้ว ยากที่ใครจะ เปลี่ยนใจได้ง่าย คือบางครั้ง บุคคลเลข 11 อ่อนไหวง่าย 1 บวก 1 เท่ากับ 2 ดาวจันทร์ ทําให้จิตใจรวนเรไม่แน่นอน มักจะถูกคนหมู่มากลากไป ชีวิตต้องสร้าง ด้วยลําแข้งของตัวเอง ฟันฝ่าอุปสรรคอย่างโดดเดี่ยว เลข 11 ไม่ชอบให้ใครมา ลองดีหรือมาลูบคม ใครมาข่มขู่แล้วมักจะเจอดี ถ้าสู้ทางตรงไม่ได้มักอาฆาต จะหาทางล้างแค้นภายหลัง บุคคลเลข 11 มีความทะเยอทะยานสูง ใฝ่ฝัน ความก้าวหน้าเร่าร้อนอย่างรุนแรง เมื่อตัดสินแล้วมักแสดงความเด็ดเดี่ยวแข็งกร้าว ในเหตุการณ์ร้ายแรงอย่างเด็ดขาด โดยไม่มีใครคิดฝันมาก่อน

 

ความหมายของเลขที่วันเกิด 11

หมายเลข 11 นี้มีอิทธิพลอย่างมาก แต่ก็มากับความรับผิดชอบที่มากขึ้นเช่นกัน คนหมายเลข 11 สามารถมองเห็นโอกาสในทุก ๆ อย่างที่เขาได้พบเจอ คนหมายเลข 11 สามารถสร้างแรงใจให้กับคนรอบตัวได้โดยที่ตัวเองยังไม่รู้ตัว มันเหมือนกับว่าพลังงานบริสุทธิ์สามารถไหลผ่านตัวเขาเหล่านั้นได้อย่างไม่จำกัด  คนหมายเลข 11 เป็นดั่งสื่อกลางระหว่างโลกมนุษย์และพลังงานที่ลึกลับของจักรวาล พวกเขาสามารถตีความทำความเข้าใจกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างลึกซึ้ง และความคิดสร้างสรรค์ของคนกลุ่มนี้ดูจะไม่มีขีดจำกัดเลย ทำให้คนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มคนที่มีสัญชาติญาณแรงกล้า และ มีความสามารถใรการหยั่งรู้ด้วยความรู้อันมหาศาลที่คนเหล่านี้มีทำให้พวกเขามีศักยภาพในการเป็นนักประดิษฐ์ นักคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้เพื่อนมนุษย์ เป็นผู้นำทางศาสนาที่ผู้คนเลื่อมใสศรัทธา คนกลุ่มนี้เกิดมาพร้อมกับบทบาทในชีวิตที่สำคัญแต่พวกเขา ต้องพัฒนาตัวเองไปถึงจุดที่เขาควบคุมตัวเองได้จึงจะสามารถรับโอกาสนั้นได้ การพัฒนาด้านจิตใจของคนกลุ่มนี้จึงสำคัญเหนือกว่าความสามารถดังนั้นคนเลข 11  อาจดูเหมือนจะพัฒนาช้า แต่นั่นเพราะพวกเขา มีสิ่งที่ต้องทำในวิวัฒนาการมากกว่าคนทั่วไป ดังนั้น ความสำเร็จที่แท้จริงของคุณมักจะไม่เริ่มต้นจนกว่าจะครบกำหนด อายุ 35 ถึง 45 ปี 

 

เลข 11 ในโทรศัพท์มือถือ

เลข 11 ในโทรศัพท์มือถือ ส่งผลให้เป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเอง เด็ดเดี่ยว ชอบที่จะเป็นผู้นำ สามารถเดินหน้าทำตามเป้าหมายเลขคู่นี้เหมาะกับงานที่ต้องบุกเบิก ฝ่าฟัน โดยใช้เวลาไม่นานนัก (งานระยะสั้น) จึงจะถูกกับอุปนิสัย และ ดวงชะตาของผู้ใช้เลขนี้ เหมาะสำหรับใช้ในการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ ๆ เหมือนการเติมเชื้อไฟเข้าไป หรือใช้สำหรับผู้ที่ต้องการมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในวงกว้าง สามารถกระตุ้นโชคลาภด้วยคู่เลขมงคล 11 ซึ่งเป็นเลขราชาโชค หมายถึง ความสะดวกสบาย ทำอะไรก็มีคนสนับสนุนช่วยเหลือ มีเหตุให้ได้โชคมาด้วยความบังเอิญ การพนัน การเสี่ยงโชค ดังนั้นหากท่านใดรู้สึกตัวเองโชคลาภไม่ดี ลองเปลี่ยนเบอร์มงคลเพื่อกระตุ้นโชคลาภด้วยการใช้คู่เลข 11

 

สรุป

การพิจารณาความหมายของเลขมงคล, เช่น เลข 1 และ 11, ในเลขศาสตร์และในบริบทของเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น ในเบอร์โทรศัพท์, อาจไม่ได้เป็นเรื่องงมงายหากเข้าใจอย่างถูกต้องและใช้งานอย่างมีสติ ตัวอย่างเช่น, เลข 1 ในเลขศาสตร์สะท้อนถึงพลังของดาวอาทิตย์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชื่อเสียง, การยอมรับ, และความเป็นผู้นำ ส่งผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความเด่นดังในสังคม และมีความทะเยอทะยาน ในขณะที่เลข 11, เลขมหากาพย์, หมายถึงการสมดุลระหว่างดาวอาทิตย์และดาวจันทร์, ส่งผลให้บุคคลที่เกี่ยวข้องมีความสามารถในการสื่อสาร, มีจินตนาการและสร้างสรรค์, และมีความเข้าใจทางจิตวิญญาณ ดังนั้น, เลขมงคลอาจมีความหมายและผลกระทบที่แท้จริงต่อชีวิตและจิตใจของมนุษย์, โดยเฉพาะเมื่ออยู่ในบริบทของเทคโนโลยีสมัยใหม่.

พลังเลขศาตร์ เสริมชีวิต พลิกดวงชะตา

ปรึกษาวางเบอร์ ทำนายเบอร์

ทำนายเบอร์มงคล