เลข 5 ความหมาย คือ พลังแห่ง ความสุข ยุติธรรม ผู้มีสติปัญญา

เลขศาสตร์ 5 แทนดาวพฤหัสบดี แสดงถึงผู้มี ความยุติธรรม ผู้มีปัญญา ดาวพฤหัสบดีเป็นดาวเคราะห์ดวงใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะ เป็นดาว คุณธรรม ดาวแห่งราชครู คุรุเทพหรือเทพแห่งบรมครู ดังนั้นจึงแทน ความมั่นคง ความหนักแน่น ความเป็นปีกแผ่น

ความเจริญงอกงาม ความบริสุทธิ์ยุติธรรม ผู้มีสติปัญญาชั้นเลิศ มองโลกในแง่ดี โอบอ้อมอารี มีคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม แสดงถึงปัญญาที่บริสุทธิ์ ดาวแห่ง ความเมตตา ดาวแห่งความเลื่อมใสในศาสนา ดาวแห่งความรอบรู้ทั้งมวล ดาวนักโหราศาสตร์ และดาวแห่งแพทย์ศาสตร์ เป็นดาวของครูบาอาจารย์ หมายถึง นักพรต ผู้ถือศีล ผู้มีปัญญา นักคิดนักอ่าน มีเมตตาเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ รอบรู้ศิลปวิทยาทั้งมวล มีปัญญาและบารมีสูงมาก ฉลาด ไตร่ตรอง สุขุม รอบคอบ มีอุดมการณ์ มีความรู้ด้านกฎหมาย ประสบความสำเร็จ ในการศึกษา เข้าใจชีวิต เข้าใจโลก เข้าใจธรรมชาติ ได้รับการยอมรับ ความร่วมมือและความเชื่อถือจากผู้ใหญ่หรือผู้มีอำนาจ มีผู้ที่มีอิทธิพล สนับสนุน ผู้ใหญ่เมตตาเอ็นดู ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว เนื่องจาก ความรู้เยอะ จึงมั่นใจในตนเองสูง ไม่ค่อยจะเชื่อฟังใครง่ายๆ

สารบัญ

  1. เลข 5 ในทางโหราศาสตร์
  2. เลข 5  พลังและลักษณะทางจิตใจ
  3. เลข 5 ในโลกของอาชีพและสถานที่
  4. เลข 5 ในบริบทของสุขภาพและโรคภัย
  5. สรุปเลข 5

ในทางโหราศาสตร์ ของเลข 5

ในทางโหราศาสตร์ กำหนดให้ดาวพฤหัสบดีหรือเลขศาสตร์ 5 เป็นหัวหน้าดาวศุภเคราะห์ ดาวพฤหัสบดีหรือเลขศาสตร์ 5 เป็นธาตุดิน (ดินแข็ง) แทนความหนักแน่น มั่นคง การพูดเลขศาสตร์ 5 คือ พูดมีเหตุผล ยุติธรรม พูดตรง
พูดด้วยหลักการ น่าเชื่อถือ หัวใจเลจศาสตร์ 5 คือ ใจดี โอบอ้อมอารี มีเมตตา มีคุณธรรม ยุดิธรรม ใจบุญสุนทาน กตัญญูรู้คุณ


พลังและลักษณะทางจิตจผู้ใช้เลขศาสตร์ 5

เมื่อใดที่เลขศาสตร์ 5 ผสมกับ 0 เช่น 50 / 05 005 / 500/050 / 505 550 / 055 ในเลข 7 ตัวท้ายของเบอร์โทรศัพท์ ให้ทำนายได้ว่าผู้ใช้อาจมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับโรคกระเพาะอาหาร โรคสมอง โรคระบบประสาท โรคตับ ปวดศีรษะ (ไมเกรน)
โรคหัวใจ โรคลำไส้ ระบบย่อยอาหาร ระบบกล้ามเนื้อ ระบบ การเคลื่อนไหวร่างกาย โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร โรคมะเร็ง
ในตับ โรคมะเร็งสมอง โรคมะเร็งลำไส้

สีเลขศาสตร์ 5 คือ เหลืองเข้ม จำปา แสด ส้ม
อัญมณีเลงศาสตร์ 5 คือ บุษราคัม
ประเทศเลขศาสตร์ 5 คือ อเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์ สิงค์โปร ไทย สวิตเซอร์แลนด์

เลข 5 ในโลกของอาชีพและสถานที่

ความเหมาะสมกับผู้ใช้เลขศาสตร์ 5 ได้แก่ ครูบาอาจารย์ ผู้พิพากษา ตุลาการ นักกฎหมาย แพทย์ โหราจารย์ งานที่
ปรึกษา ที่ปรึกษาห้างสรรพสินค้า พนักงานธนาคาร เภสัชกร ร้านขายยา ไฟแนนซ์ต่างๆ บริษัทเงินทุน หลักทรัพย์
ตลาดหุ้น นักเล่นหุ้น นักบวข ผู้ทรงศีล ผู้สนใจใฝ่ธรรมะ สถานที่กับเลขศาสตร์ 5 คือ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงสาธารณสุข สภากาชาดไทย สภาผู้แทนราษฎร มหาวิทยาลัย สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ศาล ยุดิธรรม โบสถ์วิหาร สำนักโหราศาสตร์ต่างๆ สมาคมโหร โรงเรียน เทวสถาน สถานที่ที่เกี่ยวกับศาสนา ศูนย์สุขภาพ คลินึก โรงพยาบาล มูลนิธิ

เลข 5 ในบริบทของสุขภาพและโรคภัย

อวัยวะที่มีความสัมพันธ์กับเลขศาสตร์ 5 คือ ระบบหัวใจ ความดัน กล้ามเนื้อ สมอง ช่วงต้นขา เท้า ระบบควบคุมการ
เคลื่อนไหวของร่างกาย ระบบย่อยอาหาร โรคภัยเลขศาสตร์ 5 คือ โรคหัวใจ โรคกระเพาะอาหาร
โรคลำไส้ โรคสมอง โรคประสาท โรคตับ ปวดศีรษะ (ไมเกรน)

 

สรุปเลข 5

เลขศาสตร์ 5 แทนดาวพฤหัสบดี แสดงถึงผู้มี ความยุติธรรม ผู้มีปัญญา ดาวพฤหัสบดีเป็นดาวเคราะห์ดวงใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะ เป็นดาว คุณธรรม ดาวแห่งราชครู คุรุเทพหรือเทพแห่งบรมครู ดังนั้นจึงแทน ความมั่นคง ความหนักแน่น ความเป็นปีกแผ่นความเจริญงอกงาม ความบริสุทธิ์ยุติธรรม ผู้มีสติปัญญาชั้นเลิศ มองโลกในแง่ดี โอบอ้อมอารี มีคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม แสดงถึงปัญญาที่บริสุทธิ์ ดาวแห่ง ความเมตตา ดาวแห่งความเลื่อมใสในศาสนา ดาวแห่งความรอบรู้ทั้งมวล ดาวนักโหราศาสตร์ และดาวแห่งแพทย์ศาสตร์ เป็นดาวของครูบาอาจารย์ หมายถึง นักพรต ผู้ถือศีล ผู้มีปัญญา นักคิดนักอ่าน มีเมตตาเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ รอบรู้ศิลปวิทยาทั้งมวล มีปัญญาและบารมีสูงมาก ฉลาด ไตร่ตรอง สุขุม รอบคอบ มีอุดมการณ์ มีความรู้ด้านกฎหมาย ประสบความสำเร็จ

***ในโลกของเลขศาสตร์และโหราศาสตร์, แต่ละตัวเลขมีความหมายและพลังที่สามารถส่งผลต่อชีวิตและจิตใจของเราได้อย่างไม่น่าเชื่อ หนึ่งในตัวเลขที่น่าสนใจและลึกลับที่สุดคือเลข 9 ตัวเลขนี้ไม่เพียงแต่เป็นตัวเลขในแง่คณิตศาสตร์เท่านั้น