เลขศาสตร์ หรือ นิสัยดวงดาว

โหราศาสตร์ คือ

เลขศาสตร์ หรือนิสัยดวงดาว

ก่อนที่จะออกแบบเลขศาสตร์หรือพยากรณ์เลขศาสตร์ ได้นั้น จําเป็นต้องมีความรู้และเข้าใจใน Character เลขศาสตร์ หรือนิสัยดวงดาว ทําให้เห็นภาพได้ชัดเจนในมุมกว้างมากขึ้น ท้ายที่สุดแล้วเราจะสามารถเลือกใช้หรือออกแบบชีวิตผ่านเลขศาสตร์หรือพยากรณ์เลขศาสตร์ ได้แม่นยําตามวัตถุประสงค์ที่เราต้องการนั่นเอง

นิยามเลขศาสตร์และความสัมพันธ์กับดวงดาว

ข้อมูลพื้นฐานของเรื่องเลขศาสตร์ คือตัวเลขแต่ละตัว 1 2 3 4 5 6
7 8 9 0 จะมีความสัมพันธ์กับดวงดาว ซึ่งคุณลักษณะของแต่ละดวงดาร
จะส่งผลต่อผู้ใช้ตัวเลขนั้นๆ ดังต่อไปนี้

 

Character : เลขศาสตร์ 1

แทนดาวอาทิตย์ แสดงถึงชื่อเสียง

การให้เกียรติ การยอมรับ

ดาวอาทิตย์เป็นเจ้าแห่งจักรวาล เป็นเจ้าแห่งแสงสว่าง เป็นแหล่งพลังงาน ที่สําคัญต่อโลกเป็นอย่างมาก เมื่อคิดถึงเลข 1 ให้คิดถึงเสารับส่งสัญญาณ โทรศัพท์ จะมีเสาตรงๆ อยู่เดี่ยวๆ ดาวอาทิตย์แทนพลังความคิดสร้างสรรค์ อํานาจ การควบคุม เกียรติยศ ชื่อเสียง ความเป็นผู้นํา ความเด่นดังใน วงสังคม มีหน้ามีตา องอาจ สง่าผ่าเผย เป็นที่ยอมรับ ดภูมิฐาน ชอบคบ คนมีระดับ มีความสามารถสูง หยิ่งทะนงในศักดิ์ศรี คํานึงถึงเกียรติยศ และศักดิ์ศรี ทะเยอทะยาน เจ้าชู้ แต่เกรงใจสามีภรรยา โกรธง่ายหายเร็ว ชอบความหรูหรามีระดับ ชอบใช้อํานาจ ใจสปอร์ต มีชัยชนะ ประสบความสําเร็จในการดําเนินการต่างๆ เฉลียวฉลาด คิดเร็วทําเร็วแต่ใจร้อนมากไปหน่อย ถ้าลดความใจร้อนและมีสติในการใช้ชีวิต เลขศาสตร์ 1 หรือดาวอาทิตย์ก็จะให้คุณประโยชน์กับผู้ใช้มากที่สุดเลยทีเดียว

– ในทางโหราศาสตร์

กําหนดให้ดาวอาทิตย์หรือเลขศาสตร์ เป็นหัวหน้าใหญ่ของดาวบาปเคราะห์

– พระอาทิตย์หรือเลขศาสตร์ 1

เป็นดาวธาตุไฟ นั่นคือเจ้าแห่งความร้อนแรง

– การพูดเลขศาสตร์ 1

คือ พูดจารุนแรง เผ็ดร้อน พูดตรง พูดเก่ง

– หัวใจเลขศาสตร์ 1

คือ ถือตัว ใจร้อน ใจนักเลง รักใครรักจริง เกลียดใครเกลียดจริง

– ความเหมาะสมกับอาชีพผู้ใช้เลขศาสตร์ 1

ได้แก่ รับราชการ หัวหน้างานทุกสายงาน นักการเมือง รัฐวิสาหกิจ ช่างทอง เจ้าของร้านทอง การค้าทองคํา ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า พนักงานทางด้านไฟฟ้า ร้านขายเพชร บริษัทคอมพิวเตอร์ ธุรกิจตู้เกม เทคโนโลยีสมัยใหม่

– สถานที่เลขศาสตร์ 1

คือ พระราชวัง สํานักงานใหญ่ของบริษัทหรือองค์กรหน่วยงานของรัฐ

– อวัยวะที่มีความสัมพันธ์กับเลขศาสตร์ 1

คือ ดวงตา หัวใจ หลอดเลือดหัวใจ หลัง กระดูกสันหลัง ผิวหนัง

– โรคภัยกับเลขศาสตร์ 1

คือ โรคหัวใจ โรคความดันโลหิต โรคในดวงตา ตะคริว อัมพฤกษ์ อัมพาต โรคเส้นเลือดอุดตัน โรคเกี่ยวกับระบบเลือด เมื่อใดที่เลขศาสตร์ 1 ผสมกับ 0 เช่น 10/01 001 / 100 / 010 / 101 / 110 / 011 ในเลข 7 ตัวท้ายของเบอร์โทรศัพท์ ให้ทํานายได้ว่า ผู้ใช้อาจมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับโรคดวงตา โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคความดันโลหิต โรคเส้นเลือด อุดตัน กระดูกสันหลังมีปัญหา อัมพฤกษ์ อัมพาต โรคเกี่ยวกับ ระบบเลือด มะเร็งในระบบเลือด มะเร็งกระดูกสันหลัง

– สีเลขศาสตร์ 1

คือ แดง เลือดหมูอัญมณีเลขศาสตร์ 1 คือ ทองคํา ทับทิม เพชร ประเทศเลขศาสตร์ 1 คือ อังกฤษ

Character : เลขศาสตร์ 2

แทนดาวจันทร์
แสดงถึงมหาเสน่ห์

 

ดาวจันทร์เป็นดาวที่มีเสน่ห์ ยามค่ําคืนนั้นเมื่อพระจันทร์เต็มดวงจะ สว่างสวยสดงดงาม น่าหลงใหลเป็นอย่างมาก มีแรงดึงดูดให้ชวนมอง เคลิบเคลิ้มเหมือนโดนสะกดจิต ไม่อยากละสายตาดาวจันทร์เป็นดาวของนางฟ้ามีลักษณะของน้ําเข้ามาเกี่ยว และเป็นดวงดาวที่อยู่ใกล้ชิด กับโลกมนุษย์มากที่สุด มีผลทางด้านจิตใจต่อผู้คน แสดงถึงความงดงาม ความนุ่มนวล ความอ่อนหวาน ความอ่อนไหว ความมีเสน่ห์ นึกถึงจันทร์ ให้นึกถึงเสน่ห์ เงินสด ความสวยความงาม ความพิถีพิถันในการแต่งตัว ความเป็นระเบียบเรียบร้อย เจ้าแง่แสนงอน การบริการที่ยอดเยี่ยม การ นึกถึงใจเขาใจเรา การเอาอกเอาใจการดูแลเป็นอย่างดี ความละเอียดอ่อน ใจดี มีเมตตา ถือเป็นดาวที่ครองใจคนในสังคม นอกจากนี้ยังแทนบุคคล คือ ราชินี มารดา ภรรยา เป็นดาวพระโพธิสัตว์ เจ้าแม่กวนอิม และพระ แม่อุมาเทวี เลขศาสตร์ 2 คือพระโพธิสัตว์ หรือเทพที่เป็นผู้หญิง ส่วนเลข ศาสตร์ 9 คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ระดับสูง บุคคลใดก็ตามมีคู่เลขศาสตร์ 29 หรือ 92อยู่เลข 7 ตัวท้ายของเบอร์โทรศัพท์ มีแนวโน้มสูงมากที่จะนับถือ เจ้าแม่กวนอิมหรือพระแม่อุมาเทวี และเทพผู้หญิง ที่จะไม่กินเนื้อสัตว์ใหญ่ นอกจากเป็นดาวพระโพธิสัตว์หรือเทพที่เป็นผู้หญิงชั้นสูงแล้ว พระจันทร์ยัง หมายถึงกระแสเงินสด ซึ่งมีความสําคัญต่อธุรกิจในทุกแง่มุม ถือว่า เงินทองหมุนเวียนในระบบดีมาก หมุนเงินเก่ง เงินทองไม่ขาดมือ

– ในทางโหราศาสตร์

กําหนดให้ดาวจันทร์หรือเลขศาสตร์ 2 เป็นดาวศุภเคราะห์

-พระจันทร์หรือเลขศาสตร์ 2

เป็นธาตุดิน (แต่เป็นดินเหลว) เป็นเจ้าแห่งมหาเสน่ห์

– การพูดเลขศาสตร์ 2 

คือ พูดจาอ่อนหวาน พูดจานุ่มนวล

– มีเสน่ห์ชวนฟังหัวใจเลขศาสตร์ 2

คือ ใจดี ใจอ่อน โอบอ้อมอารี ขี้สงสาร อ่อนไหวง่าย รวนเร เปลี่ยนใจง่าย

– ความเหมาะสมกับผู้ใช้เลขศาสตร์ 2

ได้แก่ งานบริการต่างๆ แอร์โฮสเตส บุรุษพยาบาล นางพยาบาล ครูอาจารย์ด้าน การศึกษา อาชีพที่เกี่ยวกับเด็กและสตรี พนักงานต้อนรับ ขายเครื่องดื่ม ช่างเสริมสวย ธุรกิจการเดินทาง คนขับรถ ประมง การเดินเรือ ค้าขายทางเรือ ขายปลาสด

– หัวใจเลขศาสตร์ 2

คือ ใจดี ใจอ่อน โอบอ้อมอารี ขี้สงสาร อ่อนไหวง่าย รวนเร เปลี่ยนใจง่าย

– ความเหมาะสมกับผู้ใช้เลขศาสตร์ 2

ได้แก่ งานบริการต่างๆ แอร์โฮสเตส บุรุษพยาบาล นางพยาบาล ครูอาจารย์ด้าน การศึกษาอาชีพที่เกี่ยวกับเด็กและสตรี พนักงานต้อนรับ ขายเครื่องดื่ม ช่างเสริมสวย ธุรกิจการเดินทาง คนขับรถ ประมง การเดินเรือ ค้าขายทางเรือ ขายปลาสด