เลข 1 ความหมาย คือ เป็นผู้นำ เกียรติยศ ชื่อเสียง

เลขศาสตร์ 1 แทนดาวอาทิตย์ แสดงถึงชื่อเสียง การให้เกียรติ การยอมรับดาวอาทิตย์เป็นเจ้าแห่งจักรวาล เป็นเจ้าแห่งแสงสว่าง เป็นแหล่งพที่สำคัญต่อโลกเป็นอย่างมาก เมื่อคิดถึงเลข 1 ให้คิดถึงเสารับส่งสัญญาณโทรศัพท์ จะมีเสาตรง ๆ อยู่เดี่ยว ๆ

ดาวอาทิตย์แทนพลังความคิดสร้างสรรค์อำนาจ การควบคุม เกียรติยศ ชื่อเสียง ความเป็นผู้นำ ความเด่นดังใน วงสังคม มีหน้ามีตา องอาจ สง่าผ่าเผย เป็นที่ยอมรับ ดูภูมิฐาน ชอบคบ คนมีระดับ มีความสามารถสูง หยิ่งทะนงในศักดิ์ศรี คำนึงถึงเกียรติยศ และศักดิ์ศรี ทะเยอทะยาน เจ้าชู้ แต่เกรงใจสามีภรรยา โกรธง่ายหายเร็ว ชอบความหรูหรามีระดับ ชอบใช้อำนาจ ใจสปอร์ต มีชัยขนะ ประสบ ความสำเร็จในการดำเนินการต่างๆ เฉลียวฉลาด คิดเร็วทำเร็ว แต่ใจร้อน มากไปหน่อย ถ้าลดความใจร้อนและมีสติในการใช้ชีวิต เลขศาสตร์ หรือดาวอาทิตย์ก็จะให้คุณประโยชน์กับผู้ใข้มากที่สุดเลยทีเดียว

สารบัญ

  1. เลข 1 ในทางโหราศาสตร์
  2. เลข 1 พลังและลักษณะทางจิตใจ
  3. เลข 1 ในโลกของอาชีพและสถานที่
  4. เลข 1 ในบริบทของสุขภาพและโรคภัย
  5. สรุปเลข 1

 

ในทางโหราศาสตร์ ของเลข 1

ในทางโหราศาสตร์ กำหนดให้ดาวอาทิตย์หรือเลขศาสตร์ 1เป็นหัวหน้าใหญ่ของดาวบาปเคราะห์ พระอาทิตย์หรือเลขศาสตร์ 1 เป็นดาวธาตุไฟ นั่นคือเจ้าแห่งความร้อนแรงการพูดเลขศาสตร์ 1 คือ พูดจารุนแรง เผ็ดร้อน พูดตรงพูดเก่งหัวใจเลงศาสตร์ 1 คือถือตัว ใจร้อน ใจนักเลง รักใครรักจริงเกลียดใครเกลียดจริง

 


พลังและลักษณะทางจิตจผู้ใช้เลขศาสตร์ 1 

เมื่อใดที่เลขศาสตร์ 1 ผสมกับ 0 เช่น 10 / 01 001 / 100/ 010 / 101 / 110 / 011 ในเลข 7 ตัวท้ายของเบอร์โทรศัพท์
ให้ทำนายได้ว่า ผู้ใช้อาจมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับโรคดวงตาโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคความดันโลหิต โรคเส้นเลือด
อุดตัน กระดูกสันหลังมีปัญหา อัมพฤกษ์ อัมพาต โรคเกี่ยวกับระบบเลือด มะเร็งในระบบเลือด มะเร็งกระดูกสันหลัง
สีเลงศาสตร์ 1 คือ แดง เลือดหมูอัญมณีเลขศาสตร์ 1 คือ ทองคำ ทับทิม เพชรประเทศเลขศาสตร์ 1 คือ อังกฤษ

 

เลข 1 ในโลกของอาชีพและสถานที่

ความเหมาะสมกับอาชีพผู้ใช้เลขศาสตร์ 1ได้แก่รับราชการ หัวหน้างานทุกสายงาน นักการเมือง รัฐวิสาหกิจช่างทอง เจ้าของร้านทอง การค้าทองคำ ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าพนักงานทางด้านไฟฟ้า ร้านขายเพชร บริษัทคอมพิวเตอร์ธุรกิจตู้เกม เทคโนโลยีสมัยใหม่ สถานที่เลขศาสตร์ 1คือ พระราชวัง สำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือองค์กรหน่วยงานของรัฐ

 

เลข 1 ในบริบทของสุขภาพและโรคภัย

อวัยวะที่มีความสัมพันธ์กับเลขศาสตร์ 1คือ ดวงตาหัวใจ หลอดเลือดหัวใจ หลัง กระดูกสันหลัง ผิวหนังโรคภัยกับเลขศาสตร์ 1คือ โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตโรคในดวงตา ตะคริว อัมพฤกษ์ อัมพาต โรคเส้นเลือดอุดตัน โรคเกี่ยวกับระบบเลือด

สรุปเลข 1

1 ดาวอาทิตย์แทนพลังความคิดสร้างสรรค์อำนาจ การควบคุม เกียรติยศ ชื่อเสียง ความเป็นผู้นำ ความเด่นดังในวงสังคม มีหน้ามีตา องอาจ สง่าผ่าเผย เป็นที่ยอมรับ ดูภูมิฐาน ชอบคบคนมีระดับ มีความสามารถสูง หยิ่งทะนงในศักดิ์ศรี คำนึงถึงเกียรติยศและศักดิ์ศรี ทะเยอทะยาน เจ้าชู้ แต่เกรงใจสามีภรรยา โกรธง่ายหายเร็วชอบความหรูหรามีระดับ ชอบใช้อำนาจ ใจสปอร์ต มีชัยขนะ ประสบความสำเร็จในการดำเนินการต่างๆ เฉลียวฉลาด คิดเร็วทำเร็ว แต่ใจร้อนมากไปหน่อย ถ้าลดความใจร้อนและมีสติในการใช้ชีวิต เลขศาสตร์หรือดาวอาทิตย์ก็จะให้คุณประโยชน์กับผู้ใข้มากที่สุดเลยทีเดียว

 

ในโลกของเลขศาสตร์และโหราศาสตร์, แต่ละตัวเลขมีความหมายและพลังที่สามารถส่งผลต่อชีวิตและจิตใจของเราได้อย่างไม่น่าเชื่อ หนึ่งในตัวเลขที่น่าสนใจและลึกลับที่สุดคือเลข 9 ตัวเลขนี้ไม่เพียงแต่เป็นตัวเลขในแง่คณิตศาสตร์เท่านั้น