เลข 4 ความหมาย คือ เรือสำเภาของคนจีน แทนการค้า การเจรจา

เลขศาสตร์ 4 แทนดาวพุธ เปรียบเสมือน เรือสำเภาของคนจีนในการ ติดต่อค้าขายระหว่างประเทศ ดาวพุธเป็นดวงดาวที่แทนการมีปัญญาชั้นเลิศ เป็นดาวที่อยู่ใกล้ ดวงอาทิตย์ โคจรได้รวดเร็ว จึงกำหนดให้คุณลักษณะนี้แทนการสื่อสาร

หรือการถ่ายทอดข้อมูล เอกสาร สัญญา กระดาษ หนังสือ หนังสือเสียง การตลาด เป็นเจ้าแห่งโครงการ เจ้าแห่งนักคิด แทนการค้า การเจรจา การติดต่อธุรกิจ วาจาและกิริยามารยาทอ่อนหวาน ช่างพูด ช่างเจรจา มีปฏิภาณไหวพริบเป็นเลิศ ความจำดีเยี่ยม สนใจศึกษาหาความรู้ ชอบอ่าน หนังสือ มีความน่าเชื่อถือในแนวธุรกิจหรือวิชาการ มีความกระตือรือร้น ด้วยนิสัยที่ชัดเจนคือชอบคิดค้น มีเหตุผล เชื่อมั่น ถ่อมตน สุภาพ ฉลาด หลักแหลม ดังนั้นการออกแบบเลขศาสตร์ในเรื่องของความรู้ ความจำ
ความฉลาด และไทวพริบปฏิภาณ จึงเหมาะสมที่จะใข้เลขศาสตร์ 4 ไปร่วม ในการออกแบบเลขศาสตร์ด้วยทุกครั้ง แต่มีข้อเสียอยู่บ้างตรงที่จิตใจ โลเล เปลี่ยนใจง่าย ควรฝึกให้มีจิตใจที่หนักแน่น จึงจะมีคุณประโยชน์แก่ ผู้ใช้สูงสุด

สารบัญ

  1. เลข 4 ในทางโหราศาสตร์
  2. เลข 4 พลังและลักษณะทางจิตใจ
  3. เลข 4 ในโลกของอาชีพและสถานที่
  4. เลข 4 ในบริบทของสุขภาพและโรคภัย
  5. สรุป

ในทางโหราศาสตร์ ของเลข 4

กำหนดให้ดาวพุธหรือเลขศาสตร์ 4 เป็นดาวศุภเคราะห์ ดาวพุธหรือเลขศาสตร์ 4 เป็นดาวธาตุน้ำ ถือได้ว่าเป็น เจ้าแห่งการเปลี่ยนแปลง การพูดเลจศาสตร์ 4 คือ พูดจาอ่อนหวาน เฉลียวฉลาด คารมคมคาย มีไหวพริบปฏิภาณในการพูด พูดเก่ง
หัวใจเลขศาสตร์ 4 คือ ใจอ่อน ใจดี โอบอ้อมอารี มีเมตตา ใจบุญสุนทาน มองโลกในแง่ดี ไว้ใจคนง่าย ใจดีเกินไป

 


พลังและลักษณะทางจิตจผู้ใช้เลขศาสตร์ 4

มื่อใดที่เลขศาสตร์ 4 ผสมกับ 0 เช่น 40 / 04 004 / 400040 / 404 440 / 044 ในเลข 7 ตัวท้ายของเบอร์โทรศัพท์ให้ทำนายได้ว่า ผู้ใช้อาจมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับโรคทางสมองปวดศีรษะ (ไมเกรน) โรคประสาท โรคความจำเสื่อม โรคเกี่ยวกับปากและฟัน โรคปอด โรคหืดหอบ โรคเกี่ยวกับหู พูดไม่ชัดพูดติดขัด โรคมะเร็ง มีดังนี้ โรคมะเร็งสมอง โรคมะเร็งช่องปากโรคมะเร็งทางเดินอาหาร โรคมะเร็งในปอด
อัญมณีเลขศาสตร์ 4 คือ มรกต หยก
ประเทศเลขศาสตร์ 4 คือ อิรัก อิหร่าน ประเทศใน
ตะวันออกกลาง

เลข 4 ในโลกของอาชีพและสถานที่

ความเหมาะสมกับผู้ใช้เลขศาสตร์ 4 ได้แก่ อาชีพ เกี่ยวกับการพูด นักพูด ล่าม พิธีกร มัคคุเทศก์ นักประพันธ์ ครู อาจารย์ เลขานุการ นักประชาสัมพันธ์ นักหนังสือพิมพ์ โฆษก นายหน้าต่างๆ ทุกวงการ ทนายความ พ่อค้า แม่ค้า นักบัญชี ผู้ทำธุรกิจ ธนาคาร ขายประกัน ตัวแทนขายสินค้า นักข่าว ผู้ประกาศข่าว งานด้านเศรษฐศาสตร์ งานการสื่อสาร ทุกแขนง งานโมษณา นักการทูต ขายหนังสือ ขายเครื่องเขียน โรงเรียน พนักงานขาย สถานที่กับเลขศาสตร์ 4 คือ กระทรวงศึกษาธิการ กรมประชาสัมพันธ์ กระทรวงพาณิชย์ กสทช, บริษัทการสื่อสารทั้งหมด สื่อทีวี-วิทยุออนไลน์ บริษัทขนส่งทั้งหมด โรงเรียน
โรงเรียนสอนพิเศษ สถานที่ให้ความรู้ หอสมุดแห่งชาติ ห้องสมุด สถานทูต บริษัทโทรคมนาคมทั้งหมด

 

เลข 4 ในบริบทของสุขภาพและโรคภัย

อวัยวะที่มีความสัมพันธ์กับเลขศาสตร์ 4 คือ กระเพาะอาหาร ลำส้ ปอด ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินหายใจ
แขน มือ ข้อมือ สมอง ปาก เส้นประสาทโรคภัยเลขศาสตร์ 4 คือ โรคสมอง ปวดศีรษะ (ไมเกรน)โรคประสาท ความจำเสื่อม โรคเกี่ยวกับปากและฟัน โรคปอดหืดหอบ โรคเกี่ยวกับหู เมื่อใดที่เลขศาสตร์ 4 ผสมกับ 0 เช่น 40 / 04 004 / 400040 / 404 440 / 044 ในเลข 7 ตัวท้ายของเบอร์โทรศัพท์ให้ทำนายได้ว่า ผู้ใช้อาจมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับโรคทางสมองปวดศีรษะ (ไมเกรน) โรคประสาท โรคความจำเสื่อม โรคเกี่ยวกับปากและฟัน โรคปอด โรคหืดหอบ โรคเกี่ยวกับหู พูดไม่ชัดพูดติดขัด โรคมะเร็ง มีดังนี้ โรคมะเร็งสมอง โรคมะเร็งช่องปากโรคมะเร็งทางเดินอาหาร โรคมะเร็งในปอด

สรุป

เลขศาสตร์ 4 แทนดาวพุธ เปรียบเสมือน เรือสำเภาของคนจีนในการ ติดต่อค้าขายระหว่างประเทศ ดาวพุธเป็นดวงดาวที่แทนการมีปัญญาชั้นเลิศ เป็นดาวที่อยู่ใกล้ ดวงอาทิตย์ โคจรได้รวดเร็ว จึงกำหนดให้คุณลักษณะนี้แทนการสื่อสารหรือกาถ่ายทอดข้อมูล เอกสาร สัญญา กระดาษ หนังสือ หนังสือเสียง การตลาด เป็นเจ้าแห่งโครงการ เจ้าแห่งนักคิด แทนการค้า การเจรจา การติดต่อธุรกิจ วาจาและกิริยามารยาทอ่อนหวาน ช่างพูด ช่างเจรจา มีปฏิภาณไหวพริบเป็นเลิศ ความจำดีเยี่ยม สนใจศึกษาหาความรู้ ชอบอ่าน หนังสือ มีความน่าเชื่อถือในแนวธุรกิจหรือวิชาการ มีความกระตือรือร้น ด้วยนิสัยที่ชัดเจนคือชอบคิดค้น มีเหตุผล เชื่อมั่น ถ่อมตน สุภาพ ฉลาด หลักแหลม เป็นนักต่อสู้ขั้นยอด ชอบกีฬาหรือการแข่งขัน มีความแข็งแกร่ง เก่งด้าน คำนวณ นิสัยมุทะลุ โมโหง่าย มักมีความรู้เกี่ยวกับรถยนต์ เครื่องยนต์ กลไก มีพลังทางเพศที่สูงกว่าปกติสำหรับเรื่องความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้ง

 

***ในโลกของเลขศาสตร์และโหราศาสตร์, แต่ละตัวเลขมีความหมายและพลังที่สามารถส่งผลต่อชีวิตและจิตใจของเราได้อย่างไม่น่าเชื่อ หนึ่งในตัวเลขที่น่าสนใจและลึกลับที่สุดคือเลข 9 ตัวเลขนี้ไม่เพียงแต่เป็นตัวเลขในแง่คณิตศาสตร์เท่านั้น