ความหมายเลข 7 แสดงถึงความทรหดอดทน ความวิริยะอุตสาหะเป็นเลิศ

เลขศาสตร์ 7 แทนดาวเสาร์ แสดงถึงความทรหดอดทน เป็นดาวเคราะห์ที่แทนความครุ่นคิด ทนทุกข์ อุปสรรค การรอคอย
ความตระหนี่ ความทรหดอดทน ความวิริยะอุตสาหะเป็นเลิศ

การรอคอย ที่ยาวนาน ความเหน็ดเหนื่อย ความวิตกกังวล การมองโลกในแง่ร้าย ไม่ไว้วางใจใคร มีความน้อยอกน้อยใจ ด้านดีคือ ใจแข็ง ไม่ย่อท้อ รักอิสระ มีความรอบคอบสูง แต่หากมีมากเกินไปอาจเกิดความหวาดระแวง การหวังผลระยะยาวหรือการลงทุนระยะยาว อะไรที่ต้องใช้เวลาหรือ การรอคอยจึงจะดีและเหมาะสมกับเลขศาสตร์ 7 จุดแข็งอีกข้อคือมี ความรับผิดชอบสูง เมื่อได้รับมอบหมายให้ทำสิ่งใดจะตั้งใจทำเป็นพิเศษ

สารบัญ

  1. ในทางโหราศาสตร์ ของเลข 7
  2. พลังและลักษณะทางจิตใจของเลข 7
  3. เลข 7 ในโลกของอาชีพและสถานที่
  4. เลข 7 ในบริบทของสุขภาพและโรคภัย
  5. สรุปเลข 7

ในทางโหราศาสตร์ ของเลข 7

เลขศาสตร์ 7 ในทางโหราศาสตร์ กำหนดให้ดาวเสาร์หรือเลขศาสตร์ 7 เป็นดาวบาปเคราะห์ ดาวเสาร์หรือเลขศาสตร์ 7 เป็นดาวธาตุไฟ (เป็นไฟสุมขอน) การพูดเลขศาสตร์ 7 คือ พูดตรง ดุดัน ขวานผ่าชาก หัวใจเลขศาสตร์ 7 คือ กล้าหาญ ใจเด็ด ดุร้าย ไม่ยอมใคร พยาบาท สันโดษ

พลังและลักษณะทางจิตจผู้ใช้เลขศาสตร์ 7

เมื่อใดที่เลขศาสตร์ 7 ผสมกับ 0 เช่น 70 / 07 007 //700 070 / 707 770 / 077 ในเลข 7 ตัวท้ายของเบอร์โทรศัพท์
ให้ทำนายได้ว่า ผู้ใช้อาจมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับโรคกระดูก โรคปวดตามข้อ โรคลำไส้ โรคภูมิแพ้ โรคประสาท เครียด
โรคสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต เจ็บหัวเข่า เจ็บหลัง เจ็บเส้น เส้นยึด ปวดศีรษะ (ไมเกรน) โรควิตกกังวล โรคผิวหนัง
โรคเกี่ยวกับฟัน มีโอกาสเกิดโรคมะเร็งเกี่ยวกับอวัยวะส่วน ต่างๆ ที่แจ้งไปข้างต้น
สีเลขศาสตร์ 7 คือ ดำ ม่วง
อัญมณีเลขศาสตร์ 7 คือ นิล
ประเทศเลขศาสตร์ 7 คือ ซาอุดิอาระเบีย อินเดีย รัสเซีย

เลข 7 ในโลกของอาชีพและสถานที่

ความเหมาะสมกับผู้ใช้เลขศาสตร์ 7 ได้แก่ นักวางแผน ช่างก่อสร้าง พัศดี สัปเหร่อ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์การก่อสร้าง งานที่รับผิดชอบสูง โครงการใหญ่ งานที่ต้องใช้ ความละเอียดถี่ถ้วน ทหาร ตำรวจ สถาปนิก นักธรณีวิทยา รับเหมาก่อสร้าง ค้าวัสดุก่อสร้าง โรงงานอุตสาหกรรม ปั๊มน้ำมัน ชูเปอร์มาร์เก็ต ขายสินค้าเบ็ดเตล็ด ขายของเก่า ร้านโซห่วย ร้านขายเครื่องมือก่อสร้าง ร้านขายเหล็ก โรงสี โรงไม้ ป่าไม้ ขาวนา ชาวสวน ชาวไร่ คนทำเหมือง งานโยธา การเกษตร ปศุสัตว์ ค้าขายพืชผัก อิฐ หิน ดิน ทราย เครื่องปั้นดินเผา สถานที่เล่ขศาสตร์ 7 คือ กระทรวงอุตสาหกรรม กรมที่ดิน กรมทรัพยากรธรณี กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง บริษัทปูนซีเมนต์ไทย นิคมอุตสาหกรรม

เลข 7 ในบริบทของสุขภาพและโรคภัย

ตัวท้ายของเบอร์โทรศัพท์ ให้ทำนายได้ว่า ผู้ใช้อาจมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับโรคกระดูก โรคปวดตามข้อ โรคลำไส้ โรคภูมิแพ้ โรคประสาท เครียด โรคสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต เจ็บหัวเข่า เจ็บหลัง เจ็บเส้น เส้นยึด ปวดศีรษะ (ไมเกรน) โรควิตกกังวล โรคผิวหนัง โรคเกี่ยวกับฟัน มีโอกาสเกิดโรคมะเร็งเกี่ยวกับอวัยวะส่วน ต่างๆ ที่แจ้งไปข้างต้น

สรุปเลข 7

เลขศาสตร์ 7 แทนดาวเสาร์ แสดงถึงความทรหดอดทน เป็นดาวเคราะห์ที่แทนความครุ่นคิด ทนทุกข์ อุปสรรค การรอคอย
ความตระหนี่ ความทรหดอดทน ความวิริยะอุตสาหะเป็นเลิศการรอคอย ที่ยาวนาน ความเหน็ดเหนื่อย ความวิตกกังวล การมองโลกในแง่ร้าย ไม่ไว้วางใจใคร มีความน้อยอกน้อยใจ ด้านดีคือ ใจแข็ง ไม่ย่อท้อ รักอิสระ มีความรอบคอบสูง แต่หากมีมากเกินไปอาจเกิดความหวาดระแวง การหวังผลระยะยาวหรือการลงทุนระยะยาว อะไรที่ต้องใช้เวลาหรือ การรอคอยจึงจะดีและเหมาะสมกับเลขศาสตร์ 7 จุดแข็งอีกข้อคือมี ความรับผิดชอบสูง เมื่อได้รับมอบหมายให้ทำสิ่งใดจะตั้งใจทำเป็นพิเศษ

 

***ในโลกของเลขศาสตร์และโหราศาสตร์, แต่ละตัวเลขมีความหมายและพลังที่สามารถส่งผลต่อชีวิตและจิตใจของเราได้อย่างไม่น่าเชื่อ หนึ่งในตัวเลขที่น่าสนใจและลึกลับที่สุดคือเลข 9 ตัวเลขนี้ไม่เพียงแต่เป็นตัวเลขในแง่คณิตศาสตร์เท่านั้น

พลังเลขศาตร์ เสริมชีวิต พลิกดวงชะตา

ปรึกษาวางเบอร์ ทำนายเบอร์

ทำนายเบอร์มงคล